Šobrīd Daugavpilī

Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/20/I/018 “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” īstenošanu Pilsētas ziņas

125
Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/20/I/018 “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” īstenošanu

ERAF projekta Nr.5.6.2.0/20/I/018 „Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” ietvaros turpinās būvniecības darbi objektā “Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas (05000350201) līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī”.

Projekta ietvaros tika paredzēta ielas pārbūve 2029,00 m garumā, ūdensvada, kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma, elektroapgādes tīklu, siltumtīklu, 2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, autostāvvieta. Būvniecības darbus veic Ceļu būves firma SIA „BINDERS”, būvuzraudzību nodrošina SIA „FORTUM”, autoruzraudzību nodrošina SIA „REM PRO”. Šobrīd  izpilde sastāda 70%.

Fotofiksācija objektā:

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, t.sk. veicinot darba vietu radīšanu.   

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 150 504.99 EUR, no tiem: Eiropas Reģionāla fonda finansējums 85% — 2 488 375.88 EUR; Valsts budžeta dotācija 4.5% — 131 737.54 EUR; Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10.5% — 307 387.62 EUR.

Projekta īstenošanas periods 19 mēneši: 2021. gada 01. jūnijs – 2022. gada 30.novembris.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa