Šobrīd Daugavpilī

Dzimtsarakstu nodaļa un Bāriņtiesa atsāka darbu Raiņa ielā 27 Pilsētas ziņas

157

Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļa un Bāriņtiesa atsāka darbu renovētajās telpās Raiņa ielā 27.  Sakarā ar pārcelšanos no telpām Raiņa ielā 28, kur abas iestādes uzturējās gandrīz divus gadus, kamēr Dzimtsarakstu nodaļas ēkā notika remontdarbi, nedaudz mainījusies arī speciālistu kontaktinformācija. Iedzīvotājus aicina ņemt vērā, ka pieņemšana epidemioloģiskās situācijas dēļ joprojām notiek pēc iepriekšēja pieraksta.

Dzimtsarakstu nodaļas pārcelšanās vēl nav pabeigta, tuvākajā laikā tiks piegādātas trūkstošās mēbeles, taču pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem tiek nodrošināta nepārtraukti un pilnā apmērā. Lai pasargātu apmeklētājus un nepakļautu viņus inficēšanās riskam, klātienes vizīte obligāti jāpiesaka iepriekš. Klātienē tiek reģistrēta bērna dzimšana un personas miršanas fakts. Savukārt pieprasīt arhīva izziņas un atkārtotos arhīva dokumentus, pieteikties vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņai un iesniegt laulību reģistrācijas pieteikumu var gan klātienē, gan elektroniski, izmantojot attiecīgo pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstīto dokumentu uz e-pastu dzimt@daugavpils.lv. Gadījumā, ja tiek iesniegts laulību reģistrācijas pieteikums, tas jāparaksta abiem laulājamiem.

Jāņem vērā, ka laulību noslēgšanas svinīgās ceremonijas epidemioloģisko apsvērumu dēļ Dzimtsarakstu nodaļā šobrīd ir aizliegtas, un, kamēr ierobežojumi netiks atcelti, ir iespējama tikai laulības kā juridiska fakta reģistrācija iekštelpās, esot klāt līgavai, līgavainim un diviem lieciniekiem.

Sīkāka informācija par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem un valsts nodevas izmaksām atrodama portālā www.latvija.lv, kā arī sazinoties ar Dzimtsarakstu nodaļas speciālistiem.

 APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS UN KONTAKTI

Pirmdiena  9.00-14.00 (nav pieņemšanas 4.kab.)

Otrdiena  8.00-14.00

Trešdiena  9.00-12.00 un 14.00-18.00

Ceturtdiena  9.00-14.00

Piektdiena  9.00-12.00 un 14.00-16.00

ARHĪVS (1.kab.) - 65 422575,  654 25056, 27031199 

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA (4.kab.) - 654 76780, 27031199

DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA (3.kab.) - 654 25515, 27031199

MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA (2.kab.) - 654 76778, 27031199

VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA (6.kab.) - 654 24324, 27031199
Arī Bāriņtiesā, kas atrodas šīs pašas ēkas 3.stāvā, apmeklētāji tiek pieņemti galvenokārt pēc pieraksta, pirms tam aicinot tos izvērtēt savu veselības stāvokli. Iestāde turpina nodrošināt dokumentu un iesniegumu pieņemšanu klātienē tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas tos nosūtīt elektroniski vai pa pastu. Bāriņtiesa individuāli izvērtē nepieciešamību aicināt administratīvā procesa dalībniekus uz Bāriņtiesas sēdi. Pārsvarā sēdes notiek bez administratīvā procesa dalībnieku klātbūtnes.

Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties pa sekojošiem kontakttālruņiem vai e-pastiem: 

 

Bāriņtiesas kontaktinformācija:
Adrese: Raiņa ielā 27,Daugavpils, LV-5401 (3. stāvs)

E-pasts: barintiesa@daugavpils.lv

Fakss: 65476791

Bāriņtiesas priekšsēdētājas pieņemšanas laiki:

 

Pirmdienās

14:00 – 18:00

Ceturtdienās

9:00 – 12:00

 

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces pieņemšanas laiki:

 

Pirmdienās

14:00 – 18:00

Ceturtdienās

9:00 – 12:00

 

Bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laiki:

 

Pirmdienās

14:00 – 18:00

Ceturtdienās

9:00 – 12:00

 

Priekšsēdētāja

Elita Praņevska

 

65476795

25911999

 

 

elita.pranevska@daugavpils.lv 

Priekšsēdētājas vietniece:

Ruta Velika

65476796

ruta.velika@daugavpils.lv

 Sekretāre lietvede:

Ilona Vedrova

65476791

barintiesa@daugavpils.lv

Sēžu sekretāre:

Kristīna Leikuse

65476791

kristina.leikuse@daugavpils.lv

Bāriņtiesas locekles

Anastasija Zorina

65476804

anastasija.zorina@daugavpils.lv

Ilona Borisova

65424512

ilona.borisova@daugavpils.lv

Eleonora Rožaščenoka

65476790

eleonora.rozascenoka@daugavpils.lv

Ilona Mačevska

65476792

ilona.macevska@daugavpils.lv

Inga Cauņa

65424453

inga.cauna@daugavpils.lv

Jeļena Pabērza

65476792

jelena.paberza@daugavpils.lv

Ingrīda Beļavska

65476794

ingrida.belavska@daugavpils.lv

Ināra Markule

65476794

inara.markule@daugavpils.lv

Lai ierobiežotu COVID-19 slimības izplatīšanos, iedzīvotājus aicina būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus (www.spkc.gov.lv )

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.