Šobrīd Daugavpilī

Diskusijas “Trans-form” projekta ietvaros Pilsētas ziņas

556
Diskusijas “Trans-form” projekta ietvaros

Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” ietvaros Daugavpils pilsētas dome organizēja divas diskusijas par tematu - degradēto teritoriju revitalizācija pilsētā un tās industriālajās zonās. Pirmā diskusija projekta ietvaros norisinājās jau pagājušā gada decembrī, otra tika organizēta š.g. 13.martā.

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta, Īpašuma pārvaldīšanas departamenta, kā arī no Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta. Speciālisti iepazinās ar šī projekta ietvaros izveidoto Daugavpils pilsētas industriālo zonu 3D realitātes modeli, ieguva informāciju par tā iespējamo izmantošanu darba procesā, kā arī diskutēja par teritoriju revitalizācijas idejām.

Ideju ģenerēšanai tika izmantota radošās domāšanas metode - prāta vētra (angļu val. brainstorming), kā arī datortehnoloģijas (angļu val. computer supported brainstorming).

Vairāk par projektu:

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/degradeto-teritoriju-revitalizacija-(transformations-from-slum-to-chic)-trans-form-nr.lli-386

J.Reča-Lāže
Projekta koordinatore

Jolanta.reca-laze@daugavpils.lv