Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālā palīdzība veselības aprūpei būs pieejamāka Pilsētas ziņas

332
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālā palīdzība veselības aprūpei būs pieejamāka

Sākot ar nākamo gadu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālais atbalsts iedzīvotāju veselības aprūpei kļūs pieejamāks plašākam iedzīvotāju lokam.

Tiks palielināts arī veselības aprūpes pabalsts atsevišķām iedzīvotāju kategorijām. Tas paredzēts Saistošajos noteikumos "Papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti", kas pieņemti 2023. gada 30. novembra Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” skaidro: ar 2024. gadu pieaugs ienākumu slieksnis trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības statusa iegūšanai. Turpmāk trūcīgas mājsaimniecības (personas) ienākumu slieksnis būs 343 euro  pirmajai un vienīgajai personai (pašlaik – 272 euro) un 240 euro nākamajām personām mājsaimniecībā (pašlaik – 190 euro). Maznodrošinātās mājsaimniecības (personas) statusa iegūšanai šie sliekšņi attiecīgi pieaug līdz 549 euro  pirmajai un vienīgajai personai (pašlaik – 501 euro) un 384 euro nākamajām personām mājsaimniecībā (pašlaik 351 euro).

Līdz ar to pieaugs arī to personu un mājsaimniecību skaits, kas varēs saņemt pašvaldības sociālos pabalstus, kas kopumā iekļauj aptuveni 40 atbalsta mērķus un ir atrunāti jaunajos saistošajos noteikumos.

Par vienu no prioritātēm, izstrādājot saistošos noteikumus, tika izvirzīta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana. Tāpēc palielināts atbalsts ģimenēm, kuru aizgādībā ir bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem: tas pieaugs no 140,00 euro līdz 300.00 euro kalendārajā gadā par katru bērnu (t.sk., sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem).

“Sociālais dienests” atgādina: saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likumu, no pacienta līdzmaksājuma  atbrīvotas vairākas  personu grupas, tai skaitā personas, kurām ir noteikta I grupas invaliditāte, personas, kurām ir noteikta II grupas invaliditāte, trūcīgās personas.

Papildus ir paredzēti atvieglojumi trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām - zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija, segšana pilnā apmērā (trūcīgām personām un patvēruma meklētājiem). Tikmēr, Ministru kabineta noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” paredz, ka pacienta līdzmaksājumu summa par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 570,00 euro - virs šīs summas gadā pacienta līdzmaksājumi nav jāveic.

Lai paplašinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību arī tām kategorijām, kas nav iekļautas valsts noteikto atvieglojumu saņēmēju lokā, jaunajos saistošajos noteikumos paredzēts, ka no 01.01.2024. bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas pabalstu veselības aprūpei pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmēra līdz 6 (sešām) dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā (izņemot gadījumus, kad pacienta līdzmaksājumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem) ir tiesības saņemt:

  • pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā;
  • vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem (vecumā no 18 līdz 20 gadiem), kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un kuri mācās klātienē. Šai klientu kategorijai pienākas arī  līdzmaksājuma izdevumu segšana par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu vai ģimenes ārsta mājas vizīti un ārsta speciālista apmeklējumu.

Kopumā jaunie saistošie noteikumi uzlabos iedzīvotāju iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus papildus valsts atbalstam, viņiem būs lielākas iespējas saņemt nepieciešamos ārstniecības pakalpojumus stacionāros vai pie speciālistiem, ar atbalstā saņemtajiem finanšu līdzekļiem mājsaimniecības varēs brīvāk iegādāties nepieciešamos medikamentus, saņemt rehabilitācijas pakalpojumus un citus Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidus. 

Saistošie noteikumi "Papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti" stāsies spēkā ar 2024.gada 1.janvāri.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”

sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!