Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā turpinās būvdarbi Pilsētas ziņas

1023
Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā turpinās būvdarbi

Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā strauji virzās uz priekšu būvdarbi: notiek sienu krāsošana, grīdas, sienu flīžu ieklāšana, durvju uzstādīšana u.t.t. Paralēli notiekošajiem būvdarbiem, pamatojoties uz iepirkuma procedūras Nr. DPD 2018/111 rezultātiem, 17.10.2018. noslēgts Uzņēmuma līgums starp Daugavpils pilētas domi un piegādātāju apvienību “LAGRON UN JĒKABPILS PMK” par peldbaseina ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņas būvdarbiem Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī.  Atbilstoši Uzņēmuma līguma nosacījumiem, būvdarbi ir jāuzsāk līdz 27.11.2018.

Būvuzraudzību, pamatojoties uz Domes veiktās iepirkumu procedūras Nr. DPD 2018/114 “B” daļas rezultātiem, veiks SIA “INRI”.  Autoruzraudzību, pamatojoties uz Domes iepirkumu procedūras Nr. DPD 2016/65 “E” daļas  rezultātiem, veiks SIA “Lūsis V”.

Apliecinājuma kartes ietvaros ir paredzēta galveno tehnoloģisko iekārtu maiņa, t.i. kvarca smilšu filtru, grīdu apsildes ierīkošana, cirkulācijas sūkņu sistēmas uzstādīšana, kā arī flīzēšana, griestu remonts, balkona nožogojuma nomaiņa, telpu apdare, hidroizolācija, starta stabiņu, pakāpienu, joslu atdalošo āķu ierīkošana u.c. būvdarbi nepieciešamā apjomā.

 

Peldbaseina būvdarbi tiek veikti projekta “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” ietvaros.

Projekta mērķis ir Daugavpils Valsts ģimnāzijas izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Kopējās projekta izmaksas 3 771 615 EUR , no tiem attiecināmās izmaksas ir 2 328 431.25 EUR. ERAF finansējums nodrošinās 63.20 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 471 656.00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 11.04 % no attiecināmajiem izdevumiem.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļas projektu asistente J.Vladimirova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!