Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils sporta manēžas ēkas siltināšanas darbi norit aktīvi Pilsētas ziņas

252
Daugavpils sporta manēžas ēkas siltināšanas darbi norit aktīvi

Atbilstoši 2019.gada 22.jūlijā noslēgtajam līgumam ar Pilnsabiedrību „VANPRO un NORDSERVISS”, turpinās energoefektivitātes uzlabošanas remontdarbi. 2019.gada septembrī būvdarbu izpilde ir 39.54% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Saskaņā ar būvniecības  dokumentāciju objektā tika veikti sagatavošanas un demontāžas darbi, fasādes un jumta siltināšanas darbi, pandusa ierīkošanas darbi, apkures sistēmas demontāžas un izbūves darbi, turpinās elektroinstalācijas, ventilācijas sistēmas un iekšējās ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanas darbi un iekšējās apdares darbi.

Būvuzraudzību objektā veic SIA „Fortum”,  autoruzraudzību SIA „ARGON”. Būvdarbi notiek projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sporta ēkā Valkas ielā 4B, Daugavpilī”, Nr. 4.2.2.0/18/I/004  ietvaros.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu Daugavpils pilsētas pašvaldības sporta ēkā, Valkas ielā 4B, Daugavpilī, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu.

Projekta realizācijas termiņš ir 28 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 779 799.03

no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 560 284.44,

t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 476 241.69.

Sagatavoja:

Attīstības departamenta Projektu nodaļas Vecākā eksperte projektu jautājumos

Helēna Trošimova