Daugavpils Sociālais dienests sniedz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem aprūpes mājās pakalpojumu Pilsētas ziņas

98
Daugavpils Sociālais dienests sniedz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem aprūpes mājās pakalpojumu

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” sniedz aprūpes mājās pakalpojumu bērniem, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija iesniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Bērniem ar īpašām vajadzībām, kad vecāki vai audžuģimene nodarbinātības dēļ nevar sniegt aprūpi un uzraudzību, tiek nodrošināts pakalpojums bērna dzīvesvietā. Tas iekļauj aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Šis pakalpojums tiek nodrošināts bērniem līdz 18 gadu vecumam, bet var turpināties līdz 24 gadiem, ja pēc pilngadības tiek noteikta invaliditāte. Pašlaik Daugavpilī aprūpi mājās saņem 16 bērni ar invaliditāti.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas vietniece Viktorija Sporāne-Hudojana uzsvēra: “Mūsu Sociālais dienests pastāvīgi pilnveido sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un klāstu. Ļoti priecē tas, ka deinstitucionalizācijas process palīdzējis ieviest tādu pakalpojumu kā bērnu ar funkcionāliem traucējumiem aprūpe mājās. Vecākiem un bērnu likumīgajiem pārstāvjiem tā ir milzīga palīdzība, jo viņi nepieciešamības gadījumā var strādāt vai mācīties, atstājot bērnus kvalificēta personāla uzraudzībā.”

Kur vērsties:

 • “Asistentu un pavadoņu sektors”, Alejas iela 68, Daugavpilī, LV-5401,
  tālruni: 28455312 vai  28453936, e-pasts socd@socd.lv .

Nepieciešamie dokumenti:

 1. vecāku iesniegums;
 2. vecāku darba devēja vai VID izziņa par nodarbinātību;
 3. ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli;
 4. psihiatra atzinums, ja bērnam ir garīga rakstura traucējumi;
 5. darba līguma un grafika kopijas, studiju līguma un nodarbību grafika kopijas.

Maksa par pakalpojumu:

 • bezmaksas bērniem, kuri ir deklarēti un dzīvo Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā.

Pakalpojuma apjoms un ilgums:

 • maksimāli 80 stundas mēnesī;
 • pieejams līdz 1 gadam, vai uz laika periodu, kad vecāki ir nodarbināti.

Kad pakalpojums nav pieejams:

 • ja bērns saņem asistenta vai atelpas brīža pakalpojumu;
 • ja bērns ir ievietots ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā vai stacionārajā ārstniecības iestādē.

Kas var sniegt pakalpojumu:

 • personas ar profesionālo aprūpētāja izglītību vai augstāko izglītību sociālajā aprūpē vai sociālajā darbā;
 • pakalpojuma sniedzēji, kas ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Personai, kura sniedz aprūpes mājās pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, obligāti jāapgūst kvalifikācijas pilnveides izglītības programma bērnu tiesību aizsardzības jomā (8 stundas), saņemot par to apliecību.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!