Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils sabiedriskās pirtis slēgtas līdz 15.novembrim Pilsētas ziņas

120
Daugavpils sabiedriskās pirtis slēgtas līdz 15.novembrim

Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta  28.09.2021. noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, sabiedriskās pirtis Stacijas ielā 63, Tautas ielā 60, Sēlijas ielā 18, Daugavpilī, ir slēgtas no 21.10.2021. līdz 15.11.2021.

PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” administrācija