Daugavpils sabiedriskās organizācijas var pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai Pilsētas ziņas

797
Daugavpils sabiedriskās organizācijas var pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

No 2024. gada 2. janvāra līdz 1. februārim Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina pilsētā reģistrētās sabiedriskās organizācijas iesniegt projektu pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda projektu īstenošanai konkursa kārtībā.

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu  projektu un pasākumu īstenošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, veicināt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām.

Pašvaldības projektu konkursos var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības ar juridisko adresi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Līdzfinansējuma kopsumma, ko Sabiedriskā organizācija var saņemt no Fonda līdzekļiem kārtējā gada ietvaros, nevar būt lielāka par 1500 euro un pārsniegt 75 % no kopējām projekta aktivitāšu izmaksām.

Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas noteikumus un pieteikumu veidlapas var lejupielādēt šeit:

https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/dokumentu-un-iesniegumu-paraugi

NOTEIKUMI

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!