Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē būvdarbi notiek saskaņā ar laika grafiku Pilsētas ziņas

474
Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē  būvdarbi notiek saskaņā ar laika grafiku

2018.gadā 06.jūlijā Daugavpils pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī” īstenošanu.

Atbilstoši 2018.gada 04. oktobrī noslēgtajam līgumam ar SIA „BORG” turpinās būvdarbi, kuru ietvaros ir ieplānots veikt sekojošās darbības: arējās fasādes siltināšana, apkures sistēmas modernizācija, ventilācijas sistēmas atjaunošana, energoefektīva apgaismojuma ierīkošana, iekšējie apdares un inženiertīklu darbi, vides pieejamības nodrošināšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārtu, virtuves tehnoloģiju un citu iekārtu uzstādīšana, teritorijas labiekārtošanas darbi. Būvuzraudzību veic SIA „REM PRO” un autoruzraudzību uzņēmums SIA „LŪSIS V”.

2019.gada janvārī būvdarbu izpilde ir 12.1% apmērā no kopējā ieplānoto darbu apjoma. Būvdarbi notiek bez kavējumiem, atbilstoši apstiprinātajam laika grafika. Saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, objektā tika veikti sekojoši darbi:

  • logu, ārdurvju, iekšdurvju, grīdas konstrukcijas, starpsienu demontāža, t.sk. utilizācija,
  • ailu izveide, paplašināšana, ailu aizmūrēšana ar keramzītbetona blokiem Fibo 3,
  • sienu mūrēšana ar keramzītbetona blokiem Fibo 3,
  • PVC logu konstrukcijas montāžas darbi,
  • pamatu betonēšana, atrakšana, aizberšana,
  • horizontālās hidroizolācijas izbūve,
  • sienu apmešana ar ģipša apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana,
  • 3-dzīslu vara kabeļa montāža, zibenaizsardzības un vājstrāvu tīklu izbūves darbi, utt.

Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta realizācijas termiņš ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 054 570.87, no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 284 358.49, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 241 704.72.

 

Sagatavoja: Attīstības departamenta Projektu nodaļa