Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome sāk īstenot projektu “Pašvaldību sadarbība kā Eiropas solidaritātes kanāls” (“Town Twinning as a Channel of European Solidarity”) TTChan Pilsētas ziņas

730
Daugavpils pilsētas dome sāk īstenot projektu “Pašvaldību sadarbība kā Eiropas solidaritātes kanāls” (“Town Twinning as a Channel of European Solidarity”) TTChan

Daugavpils pilsētas dome, kā vadošais partneris, kopā ar projekta partneriem no dažādām ES valstīm un pilsētām ir uzsākusi projekta TTChan īstenošanu Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.darbības  „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība”, apakšpasākuma  “Pašvaldību sadraudzība” ietvaros. Projektā ir iesaistīti 6 partneri no 6 valstīm: Lietuvas, Polijas, Vācijas, Zviedrijas, Serbijas un Latvijas.
Tāpat projekta ietvaros Daugavpili apmeklēs sadarbības partneri no Itālijas. Projekta mērķis ir stiprināt pilsētu sadraudzību, izmantojot demokrātisku iesaistīšanos un pilsonisko līdzdalību, kuras pamatā ir dalība, izpratne, solidaritāte un starpkultūru sinerģija labākas Eiropas nākotnes labā.

ES programmas “Eiropa pilsoņiem” mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, rosinot debates par Eiropas Savienībai aktuāliem jautājumiem vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī. Radīt apstākļus, kas nodrošina iedzīvotājiem iespējas piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanas procesos, stiprināt solidaritāti Eiropas pilsoņu vidū, kā arī nodrošināt to, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, to biedri un jebkurš sabiedrības loceklis tiek iesaistīts Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē.

ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.atbalsta darbības 2.1.apakšpasākuma „Pašvaldību sadraudzība” (Town Twinning) 2018. gada 1.marta projektu pieteikumu uzsaukumam kopumā tika iesniegti 382 projekti. Finansējumu saņēmuši 137 projekti. No Latvijas tika iesniegti 3 projekti, kuri visi arī tika atbalstīti - Tukuma novada domes, Daugavpils pilsētas domes un Aizkraukles novada domes projekti.

Īstenojot TTChan projektu, Daugavpils pilsētas dome kā vadošais partneris no 8. līdz 12.novembrim organizēs starptautisko tikšanos. Visi partneri aicināti uz Daugavpili, lai iepazītu mūsu kultūru, dalītos pieredzē, kopā gatavotos svinēt Latvijas simtgadi, apmeklētu Daugavpils un Latgales reģiona apskates vietas un objektus.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” līdzekļiem. Īstenošanas termiņš: 08/11/2018 – 12/11/2018.

 

Informāciju sagatavoja Attīstības departaments