Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsēta un novads gatavi pavasara paliem Pilsētas ziņas

222

26. februārī pēc Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Igora Prelatova iniciatīvas videokonferences režīmā notika Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas tikšanās, kuras gaitā pilsētas un novada pašvaldību, kā arī valsts dienestu pārstāvji pārrunāja gatavību pavasara paliem. Plūdu iespējamība šogad ir neliela, tomēr ledus biezums Daugavā ir līdz 40 cm, kas kušanas rezultātā var ievērojami pacelt upes ūdens līmeni. Atbildīgie dienesti norāda, ka visa darba tehnika – laivas, sūkņi un citas iekārtas – ir labā stāvoklī.

Daugavpilī īpašu uzmanību pievērš zonai no Ruģeļu ūdenskrātuves līdz Meļņičkas upei, kur norit 3 kilometrus gara aizsargdambja būvniecība, kas nākotnē pasargās šo pilsētas mikrorajonu no plūdiem. Būvnieki SIA “Valkas meliorācija” informē, ka palu gadījumā viņi būs gatavi operatīvi reaģēt uz situāciju. Pastāv maza iespējamība, ka tiks izskalotas jau gatavās jaunā dambja daļas. Turklāt par 80% ir pabeigta visa dambja drenāžas sistēma, kas nozīmē, ka būvnieki var neraizēties par gruntsūdens līmeņa celšanos.

Nesenā pagātnē visbīstamākā situācija Daugavā izveidojās 2013. gada pavasarī, kad pēc apjomīgas ledus iešanas iestājās spēcīgi pali – tad maksimālais ūdens līmenis sasniedza 7,94 metrus, kritiskais rādītājs pilsētai ir 9,4 metri. Jānorāda, ka dažu pilsētas un novada daļu applūšana sākas pie daudz mazāka līmeņa. Ūdenim sasniedzot 4 metru atzīmi, applūst upes tuvumā esošie ceļi Daugavpils novadā, savukārt Ļubaste un citi vasarnīcu ciemati – sākot no 5 metriem.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, pašlaik ūdens līmenis Daugavā pie Daugavpils ir 1,2 metri virs novērošanas stacijas nulles atzīmes. Tomēr, lai varētu objektīvi novērtēt situāciju, ir jāseko šim rādītājam arī Krāslavā un Piedrujā, un it īpaši Baltkrievijā, Daugavas iztekas teritorijā.  Reģiona pašvaldības uztur ciešu savstarpēju kontaktu, lai ātri reaģētu plūdu gadījumā.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.