Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēka nodota ekspluatācijā Pilsētas ziņas

151
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēka nodota ekspluatācijā

2018.gada 19.decembrī starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/105 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī” īstenošanu.

2021.gada 17.decembrī Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra lielā ēka nodota ekspluatācijā. 2022.gada sakumā Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā tiks iesniegta dokumentācija projekta pabeigšanas apstiprināšanai.

Projekta ietvaros nosiltinās ēkas ārsienas, jumta pārsegumu, cokolu un pamatus, veiks logu un ārdurvju nomaiņu, renovēs apkures sistēmu, izbūves karstā ūdens cirkulācijas sistēmu un rekuperācijas ventilācijas sistēmu, veiks lodžijas grīdas un ārsienu siltināšanu, modernizēs apgaismojuma sistēmu. Papildus tiks uzstādīta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārta un labiekārtota teritorija.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 610 594.25, no tiem attiecināmās ir EUR 1 398 085.35, kur

ERAF līdzekļi ir 85% jeb EUR EUR 1 188 372.55, Valsts budžeta dotācija ir 4.5% jeb EUR

62 913.84 un pašvaldības līdzfinansējums 10.5% jeb EUR 146 798.96.