Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils jauniešu līderi attīstīs Latgales jauniešu centru tīklu Pilsētas ziņas

176
Daugavpils jauniešu līderi attīstīs Latgales jauniešu centru tīklu

Biedrība “IIC DINO” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu organizē izbraucienu pa Latgales jauniešu centriem. Izbraucienā piedalīsies jaunatnes lietu speciālisti un darbinieki, kā arī jauniešu organizāciju līderi. Izbrauciens notiks projekta “Es par Latgali” ietvaros.

Projekta vispārējais mērķis: Atbalstīt un attīstīt jauniešu centru tīklu Latgales novadā ar mērķi stiprināt Latvijas jauniešu valsts gribu un piederības sajūtu savai valstij un kopienai, uzlabojot jauniešos politiskās sabiedrības atbildību.

Projekta tiešais mērķis:

  1. Atbalstīt un attīstīt jauniešu centru tīklu Latgales reģionā.
  2. Veicināt Latgales jauniešu līderu izpratni par savu lomu reģiona attīstībā un sekmēt pilsoniskumu un valsts gribu.
  3. Attīstīt jauniešos pasākumu organizatoriskās prasmes, iesaistot viņus dažādu aktivitāšu un pasākumu plānošanas procesā.

 

Izbrauciena laikā jaunieši un speciālisti pētīs pastāvošo situāciju Latgales jauniešu centros un sadarbības iespējas. Šī projekta realizēšana dod iespēju izveidot ciešu sadarbības saikni starp jauniešu centriem Latgalē.  Tas veicinās  jauniešu iesaisti pasākumu organizēšanā, palīdzēs jauniešu centriem palielināt pasākumu apjomu un kapacitāti, kā arī palielinās jauniešu skaitu, kas iesaistīti Jauniešu centra darbībā.

Aktivitāte tiek īstenota, balstoties uz British Council programmas “Active Citizens” metodoloģiju. Projekts “Active Citizens” veicina pozitīvas pārmaiņas kopienās un to ilgtermiņa attīstību, radot iespēju kopienu pārstāvjiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī veidojot platformu, kur satikties, mācīties un kopīgi darboties, lai risinātu sabiedrībai aktuālus jautājumus.

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrība “IIC DINO”