Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils jaunieši var pretendēt uz pašvaldības atbalstu zobārsta profesijas iegūšanai Pilsētas ziņas

701
Daugavpils jaunieši var pretendēt uz pašvaldības atbalstu zobārsta profesijas iegūšanai

Dokumentus konkursam var iesniegt līdz 29. jūlijam. Finansējumu piešķir konkursa kārtībā.

Ir pieejams konkursa nolikums. Daugavpils pašvaldībā, rūpējoties par medicīnas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, notiek darbs pie medicīnas personāla piesaistes darbam vietējās ārstniecības iestādēs. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta bērnu zobārstu trūkuma problēmai.

Lai to risinātu, jau otru gadu pēc kārtas tiek piešķirts finansējums zobārstu apmācībām. Pašvaldība apmaksā studiju maksu, kas ir 12 tūkstoši eiro gadā jeb 60 tūkstoši eiro 5 studiju gadu laikā. Pretī jaunietis apņemas pēc studiju beigšanas vismaz 10 gadus nostrādāt Daugavpils Zobārstniecības poliklīnikā, vismaz 50 % no darba laika veltot bērnu ārstēšanai. Finansējums paredzēts četriem studentiem.

Pretendentus vērtēs pēc vidējās balles un CE rezultātiem divos priekšmetos: ķīmijā un bioloģijā.

Studiju gaitu stingri uzraudzīs: katru semestri finansējuma saņēmējam būs jāatskaitās par sesijas rezultātiem. Gadījumā, ja līguma nosacījumi netiks ievēroti, finansējums būs jāatgriež. Studenta vecāki vai apgādnieki paraksta līgumu kā galvotāji.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.