Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils cietokšņa 7. bastions atgūst savu vēsturisko izskatu Pilsētas ziņas

1385

Iebraucot mūsu pilsētā pa Rīgas šoseju, vai vienkārši apmeklējot Daugavpils cietoksni, ikviens var pamanīt, cik aktīvs darbs notiek uz vaļņiem: vēl pavisam nesen šeit darbojās smagā celtniecības tehnika. Pateicoties pilsētas līdzdalībai trijos starptautiskajos projektos, tiek atjaunots cietokšņa 7. bastiona vizuālais tēls un labiekārtoti kazemāti vaļņa iekšpusē.

7. bastiona vaļņi ir Daugavpils cietokšņa, un daļēji – arī pilsētas vizītkarte. Tomēr eskarpa sienu un citus bastiona elementus ir stipri skāris laika zobs, un tiem jau sen bija nepieciešama atjaunošana. Šie darbi tiks veikti kompleksi, atjaunojot ne tikai vaļņu gājēju daļu, bet arī nocietinājuma "akmens jaku", hidroizolāciju, un izveidojot apareles - vietas ērtai uzkāpšanai uz vaļņiem, kas iepriekš tika nolīdzinātas. Pašu kazemātu iekšpusē tagad atrodas spēcīgi balsti drošai ekskavatoru kustībai. Pēc rakšanas darbu pabeigšanas celtnieki varēs uzsākt iekštelpu pielāgošanu Pētera Martinsona topošā muzeja keramikas ekspozīcijai.

Projekta īstenošanas ilgums: 34 mēneši, no 2018. gada aprīļa līdz 2021. gada decembrim. Rezultātā 7. bastiona vaļņi atgūs vēsturisko izskatu, būs pasargāti no ūdens un ledus ietekmes, un visi pastaigu cienītāji varēs te pārvietoties bez bailēm par savu drošību.

Pašreiz notiekošie atjaunošanas darbi ir pirmais solis pretī daudzu pilsētas un pašvaldības aktīvistu lielajam sapnim sakārtot vaļņa virsmu visā cietokšņa perimetrā.

Tikmēr blakus cietoksnim sparīgi virzās uz priekšu vienu kilometru garās dambja promenādes izveide. Visticamāk, darbus pabeigts šī gada rudenī, lai gan jau tagad šeit var redzēt vairākus gandrīz pabeigtus fragmentus. Vienlaikus ar gājēju un velosipēdistu zonu veido laukumu-piestātni, kur nākotnē būs iespējams pulcēties pasākumu laikā un uzstādīs skaistu Daugavpils cietokšņa maketu.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona vaļņa augšējās daļas labiekārtošanas būvdarbi notiek Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektā Nr. LLI-326 (CIRCUIT) “Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana”.

Būvdarbus veic Sabiedrība “LAGRON UN BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”, projekta autors ir SIA “REM PRO” un SIA “KONVENTS”, autoruzraudzību nodrošina SIA “REM PRO” un būvuzraudzību veic SIA “WARSS+” būvspeciālisti.

Projekta īstenošanas ilgums: 34 mēneši, no 2018. gada aprīļa līdz 2021. gada decembrim.

Projekta kopējie izdevumi ir 705 856 eiro, no tiem Daugavpils daļas budžets sastāda 367 716 eiro, kur Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 312 558 eiro (85%), Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums ir 36 772 eiro (10%), kā arī valsts budžeta finansējums ir 18 386 eiro (5%).