Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils ceļu sakārtošanai šogad paredzēti vairāk nekā 1,3 miljoni euro Pilsētas ziņas

420

Turpinoties būvniecības sezonai, Daugavpilī intensīvi notiek darbs pie ceļu infrastruktūras sakārtošanas. Šim mērķim pašvaldības budžetā šogad ieplānoti vairāk nekā 1 300 000 euro.

Lielākā daļa no šīs summas (812 609 euro) paredzēta Smilšu ielas posma no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai sakārtošanai. Citu ceļu uzturēšana un remonti šogad izmaksās 586 654 euro (aptuveni 499 000 euro ir pašvaldības finansējums, vēl ap 87 000 – valsts dotācija, kas tiek saņemta no Ceļu fonda). Kopumā 2023. gadā paredzēts sakārtot 18 ielu posmus. Remonti raiti rit uz priekšu.

Prioritāri tiek sakārtoti sliktā tehniskajā stāvoklī esošie ceļi, ko nosaka, pamatojoties uz speciālistu novērtējumu un arī iedzīvotāju sūdzībām. Steidzamākos darbus iekļauj ceļu remonta trīs gadu plānā. Taču atkarībā no reālās situācijas, ja kādas ielas tehniskais stāvoklis strauji pasliktinās, apstiprinātajā plānā iespējamas izmaiņas.

Valērijs Kononovs, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks un komunālās jomas kurators, stāsta: „Domē esam pieņēmuši zināšanai Saimniecības komitejā trīs gadu plānu. Bet es vienmēr esmu teicis: šis plāns nav dogma. Uzreiz pēc ziemas sezonas, pavasarī, Komunālās saimniecības pārvaldes atbildīgie darbinieki veic ielu apsekošanu. Un, ja mēs redzam, ka, salīdzinot ar pieņemto plānu ir mainījušās prioritātes, tad attiecīgi tiek veiktas izmaiņas darbu grafikos un objektu nosaukumos. Tā, piemēram, Aizpilsētas ielas daļā, kura bija ļoti neapmierinošā stāvoklī, tiks veikti remontdarbi. Tas ir pamatots lēmums, jo apkārt esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji ir bieži sūdzējušies, ka ir liela problēma izbraukt šo nelielo ceļa gabalu. Pašvaldība iet pretī iedzīvotāju vēlmēm, un tas tiks izpildīts šogad.”

Viens no „sāpīgiem” jautājumiem joprojām paliek grunts ceļu sakārtošana.  Pašlaik to kopējais garums pilsētas teritorijā ir 115.8 km, līdz ar to noasfaltēt visus vienas vai pat dažu sezonu laikā, diemžēl, nav iespējams. Taču darbs šajā virzienā neapstājas. Tā, piemēram, jūlija vidū pieņemts lēmums ņemt aizdevumu Valsts kasē Avotu ielas divu posmu pārbūvei.

Šogad Daugavpilī tiek īstenoti vairāki ar ceļu infrastruktūras uzlabošanu saistītie projekti. Tranzītielu remonta programmas ietvaros P67 un P68 maršrutos atjaunots Daugavas ielas posms pretī Cietokšņa promenādei un Silenes ielas posms pie DUS „INGRIDA” (no Tīrumu ielas līdz Riekstu ielai). A13 maršrutā tika nomainītas aku lūkas 18. novembra ielas 16 rajonā un atjaunots asfalta segums  pie  Lielās-Gulbju ielas krustojuma.

No Autoceļu uzturēšanas fonda līdzekļiem tika finansēti remontdarbi Aveņu ielas posmā. Par pašvaldības līdzekļiem sakārtots Jelgavas ielas posms no Ventspils līdz Valmieras ielai, Ūdens iela, Kauņas ielas posms (no Miera ielas līdz Puškina ielai) un Cietokšņa ielas daļa (no 18. novembra ielas līdz Sakņu ielai).

Plānā ir arī Dostojevska ielas posma, Daugavas un Imantas ielu krustojuma, 13. maršruta autobusa gala pieturas apļa Cēsu ielā, Vaiņodes-Dzintaru-Vasarnīcu ielu krustojuma un citu objektu sakārtošana.

Plašāka informācija par aktuālajiem un plānotajiem remontdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem apkopota interaktīvajā kartē pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv

Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Komunikācijas nodaļa.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!