Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils 28.bērnudarza ēkas būvdarbi tika pabeigti Pilsētas ziņas

108
Daugavpils 28.bērnudarza ēkas būvdarbi tika pabeigti

Daugavpils 28 pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Liepājas ielā 37 2020.gada 20.aprīlī tika pabeigti energoefektivitātes uzlabošanas remontdarbi, parakstot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Būvdarbu veicējs SIA „LAGRON” ir izpildījis visus būvdarbus, saskaņā ar būvdarbu grafiku. Uzsākta izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā. Tuvākajā laikā Būvniecības Valsts kontroles biroja (BVKB) inspektors apmeklēs objektu.

 

 

 

 

Būvdarbi notiek projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28 - Liepājas ielā 37, Daugavpilī”, Nr. 4.2.2.0/18/I/063  ietvaros.

Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Liepājas ielā 37 energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta realizācijas termiņš ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 021 859.42no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir

EUR 478 954.66, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 388 959.51.

 

Sagatavoja:

Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākā eksperte projekta jautājumos Helēna Trošimova