Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilieši atbalsta jaunas tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielā Pilsētas ziņas

232

Šonedēļ noslēdzās būvniecības ieceres “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija”-“Vecstropi” Daugavpilī” sabiedriskā apspriešana. Kopumā iedzīvotāji to vērtē  pozitīvi, ir iesniegti arī vairāki konkrēti priekšlikumi un  ierosinājumi, kas tiks ņemti vērā, īstenojot projektu.

Publiskā apspriešana norisinājās no 8.marta līdz 6.aprīlim. Tās laikā tika rīkota arī būvniecības ieceres prezentācija, kurā piedalījās vairāki desmiti pilsētas iedzīvotāju. Lielākoties viņus interesēja ar loģistiku un jauno maršrutu organizēšanu saistītie jautājumi. Izskanēja arī vairāki ierosinājumi attiecībā uz veloceliņu un gājēju zonu iekārtošanu un pārveidi. Visi mēneša laikā izteiktie viedokļi ir apkopoti un iesniegti projektētājam, kurš izvērtēs katru no tiem. Pārskats par sabiedriskās apspriešanas gaitā paustajiem ierosinājumiem tiks sagatavots mēneša laikā un būs publiski pieejams pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv, kur ar to varēs iepazīties ikviens interesents.

Starp tramvaju depo un 3. maršruta galapunktu plānots izbūvēt savienojuma līniju, kuras kopējais garums būs gandrīz 2 km. Tiks rekonstruēts arī  esošais tramvaja līnijas posms Stropos Vasarnīcu ielā. Projekts paredz papildus risinājumus gājēju un satiksmes drošībai: tiks veidotas jaunas un labiekārtotas vairākas esošās gājēju pārejas, kā arī izbūvēti jauni ietves posmi. Būvdarbus plāno uzsākt nākamgad.

Tramvaju līniju infrastruktūras uzlabošana turpinās, arī izstrādājot projektus esošo  sliežu ceļu remontam. Šobrīd atbildīgie dienesti strādā pie  tā, lai sakārtotu Smilšu ielas posmu no Valkas līdz Jātnieku ielai. Komunālās saimniecības pārvalde (KSP) ir izstrādājusi ceļu seguma atjaunošanas projektu, taču tajā nebija iekļauti sliežu remontdarbi. Ņemot vērā to, ka pirms daudziem gadiem ieklātās sliedes šajā vietā jau ir visai sliktā tehniskā stāvoklī, AS “Daugavpils satiksme” bija dots uzdevums, ņemot vērā KSP izstrādāto projektu, sagatavot tehnisko specifikāciju sliežu ceļu pārbūves projektēšanas darbiem, lai varētu kompleksi atjaunot ceļa posmu, pārbūvējot gan sliedes, gan ceļa segumu. Tas ir izdarīts, un tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa