Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilieši arvien aktīvāk šķiro atkritumus Pilsētas ziņas

105

Pavasara sākumā daudzi rīko mājokļu ģenerālo tīrīšanu. Lai mājās ienestu svaigumu un tīrību, ar ziemas laikā uzkrāto putekļu notraukšanu vien nav pietiekami: cilvēki sparīgi atbrīvojas no sadzīves priekšmetiem un citām lietām, kas savu laiku ir nokalpojušas. Un ir svarīgi atcerēties, kā pareizi tikt vaļā no dažāda veida atkritumiem, nepiesārņojot apkārtējo vidi un neiedzīvojoties liekos izdevumos.

Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldē norāda, ka tieši martā un aprīlī parasti vērojams izvesto sadzīves atkritumu apjoma pieaugums. Pēdējā laika novērojumi rāda, ka daugavpilieši sākuši aktīvāk šķirot sadzīves atkritumus: apmēram 100 pilsētas vietās uzstādītie konteineri sašķirotajiem sadzīves atkritumiem (iepakojumam, stiklam, PET pudelēm) piepildās raitāk. Tie regulāri tiek iztukšoti saskaņā ar apstiprināto grafiku, arī brīvdienās un svētku dienās.

Savukārt privātā sektora iedzīvotāji labprāt izmanto iespēju nodot sašķirotos atkritumus, atstājot tos pie mājām, kur maisus, saskaņā ar grafiku, savāc specializētais autotransports. Vienīgais nosacījums, kas jāievēro – tie jānovieto pie mājas pirms plkst.7 rītā, jo tieši šajā laikā uzņēmuma darbinieki sāks darbu un apkalpos pirmos maršruta posmus. Nesašķirotos sadzīves atkritumus specializētais autotransports ar specializēto automašīnu nesavāc. Atšķirībā no daudzām citām pašvaldībām, Daugavpilī maksa par šo pakalpojumu iekasēta netiek. Ar sašķirotā iepakojuma konteineru izvietošanas shēmu un pilsētas mikrorajonu apkalpošanas grafiku iespējams iepazīties mājas lapā www.aadso.lvhttp://aadso.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=38

Šķirošana palīdz samazināt  izdevumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Turpretī neapzinīgā atkritumu utilizēšana un apkārtējās vides piesārņošana var izmaksāt dārgi: saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43.pantu, par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 50 līdz 750 euro (desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienības), bet juridiskajai personai — no 250 līdz 1 500 euro (piecdesmit līdz trīssimt naudas soda vienības). Savukārt par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu atkritumu radītājam vai valdītājam — fiziskajai personai — no 70 līdz 1000 euro (no četrpadsmit līdz divsimt naudas soda vienībām), bet juridiskajai personai — no 250 līdz 2 800 euro (no piecdesmit līdz piecsimt sešdesmit naudas soda vienībām).

Visbiežāk problēmas rodas ar lielāku sadzīves priekšmetu, piemēram, mēbeļu, kā arī elektroiekārtu un dažāda veida bīstamo atkritumu utilizēšanu. Sašķirotos otrreizēji izmantojamos materiālus, kā arī mēbeles, elektrotehniku, luminiscētas spuldzes, baterijas un akumulatorus, daugavpilieši var atvest un pilnīgi bez maksas nodot atkritumu savākšanas laukumā Liginišķos. Autobraucēji var izmantot iespēju un videi drošā veidā tepat atbrīvoties no motoreļļām, smērvielām, eļļas filtriem, un, kas ir īpaši aktuāli šobrīd – arī nolietotajām riepām (viens riepu komplekts ,t.i. 4 riepas gada laikā, uzrādot automašīnas tehnisko pasi).

Liginišķos netiek pieņemti būvgruži, kā arī atkārtotai izmantošanai nederīgie sadzīves un lielgabarīta atkritumi. 

Informācija par to, kur un kā ir nododami dažāda veida atkritumi, ir pieejama pašvaldības mājas lapas www.daugavpils.lv sadaļā „Zaļā Daugavpils” un Daugavpils teritoriju apkalpojošā atkritumu izvešanas operatora mājas lapā www.aadso.lv. Komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti uzsver, ka iespēja izmantot laukumu pirmkārt tiek sniegta tieši fiziskām personām, bet juridiskās personas aicina izturēties ar izpratni un neizmantot ļaunprātīgi šo pakalpojumu.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.