Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī uzlabos kultūras un tūrisma jomu pārvaldību Pilsētas ziņas

1178
Daugavpilī uzlabos kultūras un tūrisma jomu pārvaldību

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība lems par kultūras un tūrisma jomu pārvaldības uzlabošanu, kā arī ieviesīs jaunu cietokšņa un muzeju darba organizācijas modeli.

"Daugavpils ciena, saglabā un attīsta mūsu daudzpusīgās kultūras vērtības. Sakārtojot pārvaldības struktūru, mēs panāksim, ka kultūras dzīve mūsu pilsētā kļūst vēl interesantāka un pieejamāka. Šīs izmaiņas ļaus arī labāk izmantot Daugavpils tūrisma potenciālu, kam šobrīd ir vēl daudz neizmantotu iespēju. Daugavpilij jākļūst par populāru tūrisma galamērķi  ne tikai Latvijas mērogā! Tāpat mazsvarīgi nav arī tas, ka sakārtota struktūra ar skaidri noteiktām funkcijām ļauj lietderīgi izmantot finanšu līdzekļus," - norāda Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.

Saskaņā ar plānotajām izmaiņām  Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” kļūs par vadošo iestādi, kas īstenos valsts un pašvaldības kultūrpolitiku un koordinēs kultūras norišu organizēšanu pilsētā. Iestādei tiks noteikts arī metodiskā kultūras centra statuss.

“Vienības nama” paspārnē tiks apvienotas tādas pašvaldības iestādes kā  Kultūras pārvalde un izveidoti  Latviešu un latgaliešu kultūras centrs, Krievu kultūras centrs, Baltkrievu kultūras centrs, Poļu kultūras centrs un Ukraiņu kultūras centrs. Tas palīdzēs saglabāt un attīstīt gan latviešu, gan latgaliešu, gan mazākumtautību kultūras. “Vienības nams” kļūs arī par galveno pilsētas kultūras pasākumu īstenotāju.

Izmaiņas skars arī “Daugavpils kultūras pili”, kas kļūs par patstāvīgu Daugavpils valstspilspilsētas pašvaldības iestādi un apvienos divas pašreizējās struktūrvienības - “Kultūras pili” (Smilšu iela 92 ) un “Forštates kultūras namu” (Vidzemes iela 41). Iestādes funkcionālo pārraudzību vienotās pilsētas kultūras dzīves ietvarā veiks “Vienības nams”.

Pašvaldībā tiks ieviests arī vienots Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvaldības modelis, nodrošinot gan pilsētas Cietokšņa apkaimes, gan pilsētas muzeju attīstību.

Daugavpils valstspilspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde” kļūs par vadošo pašvaldības iestādi, kas īstenos kultūras mantojuma saglabāšanas un muzeju attīstības politiku, būs atbildīga par tās ieviešanu un uzraudzību pašvaldības iestādēs, kā arī nodrošinās valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Daugavpils cietokšņa ar priekštilta nocietinājuma teritorijas (tās aizsardzības zonas) un tajā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību.

Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde pārraudzīs un koordinēs  Rotko muzeja (iepr. nosaukums Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs), Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centra “Inženieru arsenāls” un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja (t. sk. Latgales kulinārā mantojuma centra “Šmakovka”) darbību.

Tāpat tiks stiprināta pašvaldības komunikācijas stratēģija un darbība tūrisma jomā,  Komunikācijas nodaļas un “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” vietā izveidojot Sabiedrisko attiecību un tūrisma departamentu.

Piedāvātās izmaiņas stāsies spēkā no 2023. gada 1.oktobra. Uz jauno iestāžu - Latviešu un latgaliešu kultūras centra, Ukraiņu kultūras centra, Daugavpils kultūras pils un Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvaldes - vadītāju amatiem tiks izsludināti konkursi.

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pašvaldības Centrālās pārvaldes
Komunikācijas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!