Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī top jauni bērnu rotaļu laukumi Pilsētas ziņas

168

Līdz ar vasaras sezonas iestāšanos, ir atsākušies būvniecības un labiekārtošanas darbi. Rūpējoties par mazākajiem pilsētniekiem, jau pēc pāris mēnešiem Daugavpilī parādīsies vairāki jauni bērnu rotaļu laukumi.

Jauns bērnu rotaļu laukums top dzīvojamo māju Ziemeļu ielā 8, A.Pumpura ielā 150 un Užvaldes ielā 5 tuvumā. Projekta risinājums paredz izveidot drošu un mūsdienīgu rotaļu laukumu uz neliela pašvaldības zemes gabala 143 m2 platībā. Diemžēl, teritorija no visām pusēm robežojas ar privātiem zemes gabaliem, kurus nav atļauts izmantot, lai sakārtotu pieejas celiņus un labiekārtotu laukuma piegulošu teritoriju. Laukuma aprīkošanu plāno pabeigt tuvāko dažu nedēļu laikā.

Plašāki darbi paredzēti pie dzīvojamās mājas 2.Preču ielā 17. 401,40 m2 lielā teritorijā tiek veidots jauns multifunkcionāls bērnu rotaļu laukums ar šūpolēm, karuseļiem, vingrošanas elementiem, līdzsvaru taku un smilšu kasti. Tiks ierīkoti arī jauni gājēju celiņi, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, iestādīti jauni krūmi un koki. Stāvlaukuma norobežošanai tiks izbūvēts žogs. Plāno uzstādīt arī informācijas stendu par aktivitātēm sporta un atpūtas laukumā,parādot dažādus vingrinājumus veselības uzlabošanai.

Atsākās arī pern iesāktie Zeļinska skvēra izbūves un labiekārtošanas darbi starp dzīvojamām mājām Zeļinska ielā 13 un 15, Arhitektu ielā 6 un Inženieru ielā 12.. Uz doto brīdi jau ir pabeigta  veco iekārtu demontāža, izveidots ierakums gājēju celiņiem un sāk likt apmales. Tiks uzstādīti arī jauni gaismekļi un  izbūvēts bērnu rotaļu laukuma komplekss, kas iekļaus vairākas smilšu kastes, karuseļus, šūpoles, slīdkalniņu, rotaļu kompleksu ar trošu ceļu un virvju piramīdu. 741m2 platībā tiks ieklāts gumijotais segums. Aktīvās atpūtas zonā uzstādīs āra tenisa galdu un iekārtos strītbola laukumu. Atsevišķa labiekārtota un apzaļumota zona ar soliņiem būs paredzēta pasīvai atpūtai. Patīkami pavadīt laiku jaunajā skvērā mikorajona iedzīvotāji varēs jau šovasar.

Šogad plāno uzsākt arī rotaļu laukuma projektēšanu pagalmā starp Lāčplēša, Viestura un Imantas ielām. Iepriekš pēc iedzīvotāju lūguma šeit jau nojauca veco saimniecības ēku, un tagad, turpinot pagalma labiekārtošanu, pašvaldība meklē risinājumus rotaļu iekārtu uzstādīšanai uz tai piederošā zemesgabala un apgaismojuma sistēmas uzlabošanai.

Diemžēl, pašvaldība nav tiesīga ierīkot laukumus uz tai nepiederošās zemes, tāpēc daudzdīvokļu māju iedzīvotāji, kas vēlas uzstādīt rotaļu iekārtas savos pagalmos, kuru teritorija ir piekritīga mājai, nevis pašvaldībai, var vērsties apsaimniekojošā organizācijā un saņemt Domes līdzfinansējumu šo darbu veikšanai (80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 EUR bez PVN). Pieteikt piemājas teritoriju dalībai programmā var ikviens dzīvokļa īpašnieks. Lai to izdarītu, jāuzraksta iesniegums DDzKSU. Vēlāk DDzKSU organizē sapulci vai veic īpašnieku aptauju. Lai saņemtu Domes līdzfinansējumu, nepieciešams saņemt 2/3 dzīvokļu īpašnieku piekrišanu. Ja attiecīgs lēmums tiek pieņemts, izstrādā projektu un veic iepirkumu. Ar iepirkuma rezultātiem DDzKSU iepazīstina īpašniekus. Ja atkal ir saņemta piekrišana no 2/3 dzīvokļu īpašniekiem, projektu var sākt īstenot.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.