Daugavpilī tikās projekta Crafts partneri Pilsētas ziņas

1417
Daugavpilī tikās projekta Crafts partneri

2019.gada 7.novembrī Latgales plānošanas reģions tikās ar Latvijas- Krievijas pārrobežu projekta LV-RU-018 „Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, partneriem, kas bija aicināti uz pirmo Uzraudzības komitejas sanāksmi un otro Vadības grupas sanāksmi Daugavpilī.

Sanāksmēs piedalījās projekta partneru nozīmētie pārstāvji no Balvu, Dagdas, Daugavpils novada un Daugavpils pilsētas pašvaldības, kā arī no Pleskavas apgabala Porhovas pašvaldības un Pleskavas apgabala Garantiju un Uzņēmējdarbības attīstības fonda.

Uzraudzības komitejas sanāksmē dalībnieki tika informēti par plānoto projekta aktivitāšu norisi pirmājā gadā atbilstoši projekta laika plānam, tas ir, līdz 2020.gada maijam, un uzklausīja katra projekta partnera paveiktos darbus pirmajā atskaites periodā, no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 30. novembrim.

Latgales plānošanas reģiona projekta koordinatore Natālija Kurakina sanāksmes dalībniekus informēja par plānoto amatniecības aprīkojuma iegādi Riebiņu, Krāslavas, Ilūkstes, Aglonas, Rugāju, Preiļu, Līvānu un Ciblas amatniekiem- šobrīd sadarbībā ar pašvaldībām tiek gatavota iepirkuma dokumentācija. Daugavpils pilsētas pašvaldības pārstāvis Artjoms Mahļins  informēja par plānotajiem darbiem Daugavpils cietokšņa 8.bastiona pulverpagraba keramikas un metālapstrādes darbnīcu izveidei, Balvu novada pašvaldības projekta koordinatore Ilze Daukste informēja komitejas locekļus, ka Balvu amatnieku mājā jau šogad tiks uzsākti demontāžas darbi, jo līgums par darbu veikšanu jau ir noslēgts. Dagdas novada projekta koordinatore Kristīne Vasilevska ziņoja, ka pašvaldība gatavo tehnisko dokumentāciju, lai veiktu darbus Andrupenes lauku sētas kokapstrādes un metālapstrādes darbnīcas attīstībai. Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne informēja sanāksmes dalībniekus, ka Daugavpils novadā šobrīd tiek izvērtēti iepirkumā saņemtie piedāvājumi, lai veiktu Tekstilizstrādājumu radošo darbnīcu telpu atjaunošanu Raiņa mājā Berķenelē. Savukārt, projekta partneris no Krievijas Porhovas pašvaldība ziņoja, ka būvniecības un remontdarbi Amatnieku mājā jau ir uzsākti- ir pievadīts centralizēts ūdensvads un kanalizācija, notiek logu nomaiņa. Amatnieki, kuri darbojas Porhovas amatnieku mājā ir ļoti sajūsmināti par pārmaiņām un uzlabotajiem darba apstākļiem. Pleskavas apgabala Garantiju un Uzņēmējdarbības attīstības fonds sanākmē dalījās ar radošajām idejām, lai nodrošinātu mārketinga pasākumus un izveidotu kopīgu interneta platformu amatniekiem.

Vadības grupas sanāksmē tika pārrunāti individuālās partneru atskaites sagatavošanas nosacījumi un apspriesti projektā paredzēto 2020.gada pasākumu –apmācības un pārrobežu radošās darbnīcas – norises kārtību un to saturu. Latgales plānošanas reģions un Pleskavas apgabala Garantiju un Uzņēmējdarbības attīstības fonds ir atbildīgi par šo pārrobežu radošo darbnīcu norisi. Partneri pārrunāja radošo darbnīcu, kas notiks četros tematiskajos virzienos- metālapstrāde, tekstilizstrādājumi, tostarp aušana un šūšana, kokapstrāde, keramika un stikls, organizēšanas iespējas.

Noslēgumā Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina- Tabūne visiem partneriem novēlēja veiksmi un ražīgu nākamo projekta periodu.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Kristīne Smagare

Projekta vadītāja

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!