Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī tiek uzlabota ceļu infrastruktūra lieliem uzņēmumiem Pilsētas ziņas

404

Daugavpilī veiksmīgi tiek īstenots degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācijas projekts, kura ietvaros šobrīd tiek būtiski uzlaboti ceļi, pievedceļi un citi infrastruktūras elementi pie uzņēmumiem. Ceļu objektu kopējais garums ir vairāk nekā 2 km.

Lielāko daļu šī projekta, kas skar arī Ilūkstes novada rūpnieciskās teritorijas, līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Pašvaldības galvenais mērķis, īstenojot šos pārveidojumus, ir radīt labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai. Savukārt uzņēmumi apņemas radīt jaunas darbavietas un investēt ražošanā.

Darbi daudzos no teritoriju reģenerācijas projekta objektiem šobrīd ir finiša taisnē. Marijas ielā ir gandrīz pabeigta autostāvvieta un piebraucamie ceļi, paredzēts uzstādīt transformatoru elektroapgādes nodrošināšanai. Rūpnieciskajā zonā Silikātu ielā pie dzelzceļa līnijas tiek izbūvēts betona iekraušanas/izkraušanas laukums, kur ir nepieciešams ievilkt elektrību, ierīkot apgaismojumu, uzstādīt žogu un vārtus.

Valkas ielā vēl jāuzkrāso ceļa apzīmējumi, jāuzstāda ceļazīmes un jāveic apzaļumošanas darbi – būvdarbi šeit ir gandrīz pilnībā pabeigti. Līdzīgus darbus šobrīd jāveic arī Stiklu ielā blakus uzņēmumam “East Metal”. Tomēr šeit vēl ir jānoasfaltē divi krustojumi – Stiklu ielai ar Jelgavas un Dunduru ielām.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.