Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī sāka veidot decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru Pilsētas ziņas

670

Kopš oktobra sākuma vairāki Daugavpils privātā sekotra iedzīvotāji saņēma SIA “Daugavpils ūdens” paziņojumus ar atgādinājumu, ka visiem īpašniekiem, kas nav pieslēgušies pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, jāreģistrējas speciāli izveidotajā decentralizētās kanalizācijas sistēmas (DKS) reģistrā. Šādu prasību nosaka Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.

Reģistra izveides mērķis ir sakārtot kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tvertnes, lai pasargātu no piesārņošanas ne vien ūdenstilpes, kuru krastos vēsturiski tika būvēts mūsu pilsētas privātais sektors, bet arī dzeramā ūdens avotus, kas nereti atrodas pavisam netālu no savas vai kaimiņu izsmeļamās bedres. Daugavpils privātās apbūves sektorā šādu izsmeļamo bedru, kas ir nopietns notekūdeņu mikrobioloģiskā piesārņojuma avots, ir tūkstošiem. Veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru Daugavpilī ir uzdots SIA “Daugavpils ūdens”.

Pēc informatīvās vēstules saņemšanas aizpildītu iesniegumu var nosūtīt pa pastu uz adresi Ūdensvada ielā 3, Daugavpils, LV-5401, elektroniski parakstītu dokumentu var iesūtīt uz e-pastu kontakti@daugavpils.udens.lv, vai arī personīgi jāierodas SIA “Daugavpils ūdens” abonentu nodaļā, līdzi ņemot paziņojumā norādītos dokumentus: zemesgrāmatas kopiju, izziņu par deklarēto personu skaitu, objekta zemes robežu plānu, DKS dokumentāciju u.c. dokumentus, kas var atšķirties atkarībā no tā, vai iesniedzējs ir fiziska vai juridiska persona. Gadījumā, ja mājai ir vairāki īpašnieki (daudzdzīvokļu māja), kanalizācijas reģistrēšana būs jāveic vienam pilnvarotam pārstāvim.

Lai pasargātu sevi un kaimiņus no ūdens piesārņošanas, izsmeļamā bedre ir jāhermetizē. Tas ir izdarāms dažādos veidos. Tiem, kam lokālā noteka ir aprīkota ar betona grodiem, jēiebetonē notekūdeņu akas dibens, lai minimalizētu iespējamo filtrāciju. Vēl viens variants ir speciālas plastika tvertnes jeb septiķa uzstādīšana notekūdeņu savākšanai. Var uzstādīt arī speciālu attīrīšanas iekārtu, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuras kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī. Veicot reģistrāciju, būs jānorāda, kurš no šiem decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidiem ir uzstādīts jūsu īpašumā. Taču uzņēmuma speciālisti uzsver, ka arī gadījumā, ja jūsu izsmeļamā bedre vēl nav hermetizēta, droši varat vērsties „Daugavpils ūdens” abonentu nodaļā, lai saņemtu detalizētu konsultāciju un paspētu nokārtot šo jautājumu līdz 2021.gada 31.decembrim, kā tas ir atrunāts normatīvajos aktos.

Izvērsta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu pieejama SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv. Jautājumu un neskaidrību gadījumos var droši vērsties SIA “Daugavpils ūdens” klientu apkalpošanas nodaļā Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, tālr. 654 21568, 654 24761, e-pasta adrese kontakti@daugavpils.udens.lv.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Kopīgot šo videoklipu:
Ievietot video Jūsu vietnē (HTML – kods)
Videoklipa izmēri: