Daugavpilī par vairāk nekā 30 miljoniem eiro attīsta tramvaju infrastruktūru Pilsētas ziņas

756
Daugavpilī par vairāk nekā 30 miljoniem eiro attīsta tramvaju infrastruktūru

PAS “Daugavpils satiksme” ar Eiropas Savienības fondu atbalstu īsteno 4 nozīmīgus projektus, kuru ietvaros līdz 2023. gada beigām vairākos posmos tiks pārbūvētas esošās un izbūvēta jauna tramvaju līnija, kā arī nomainītas komunikācijas un labiekārtota sliežu ceļu piegulošā teritorija.

Kopējās projektu izmaksas sastāda vairāk kā 30 miljonus eiro, kas uzņēmuma pastāvēšanas laikā ir vērienīgākais finansiālais ieguldījums tramvaju infrastruktūras attīstībā.


Jaunā tramvaju līnija Vaiņodes ielā. Foto: Jevgeņijs Galapovs

Apmēram 11,2 miljoni eiro tiks ieguldīti jaunajā Vaiņodes ielas tramvaju līnijas projektā. Būvdarbi tiek veikti 1,9 km garumā. Šī projekta ietvaros paredzēts savienot 1. un 3. tramvaju maršruta galapunktus, izbūvējot jaunu tramvaju līniju Vaiņodes ielā. Bet, lai savienotajā līnijā nodrošinātu iespēju tramvajiem kursēt divos virzienos, tiek izbūvēts jauns  sliežu aplis Stropu apkaimē, kā arī papildus izbrauktuves no depo Stropu apkaimes virzienā.


Tramvaju līnijas pārbūve Vasarnīcu ielā. Foto: Jevgeņijs Galapovs

Rūpējoties par pasažieru un pārējo satiksmes dalībnieku drošību, tramvaju līnijas posms Vasarnīcu ielā tiek pārbūvēts tā, lai  sliežu ceļš atrastos tālāk no ceļa braucamās daļas, bet starp tramvaja sliedēm un brauktuvi tiks izbūvēts jauns velo un gājēju ceļš, kas, savukārt ļaus izbūvēt pieturas tā, lai pasažieri, iekāpjot un izkāpjot no tramvaja neatrastos uz brauktuves.

Viens no noslogotākajiem tramvaju līniju posmiem atrodas Jātnieku ielā, kur iepriekš atjaunoti vien kontakttīkli, bet pašlaik notiek arī sliežu ceļa rekonstrukcijas darbi. Būvdarbi tiek veikti 0,9 km garumā un projekta izmaksas sastāda apmēram 4,6 miljonus eiro. Lai gan remontējamais posms ir samērā īss, rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt vien rudenī, jo samērā daudz laika prasa zem tramvaju līnijas esošo komunikāciju nomaiņa. Šajā posmā paralēli iet 2 tramvaju sliežu ceļi, kas secīgi tiek pārbūvēti uzstādot pagaidu sliedes un pārejas.


Būvdarbi Jātnieku ielā. Foto: Jevgeņijs Galapovs

Smilšu ielas posmā darbi darbs notiek paralēli 2 objektos – pēc Komunālās saimniecības pārvaldes pasūtījuma tiek veikta braucamās daļas rekonstrukciju, savukārt, pēc PAS “Daugavpils satiksme” pasūtījuma notiek tramvaju līnijas pārbūve 0,7 km garumā. Projekta izmaksas apmēram 3,7 miljoni eiro. Tā kā būvdarbus abos objektos veic viens izpildītājs, darbi rit raiti, jo nav nepieciešams papildus saskaņot plānotos darbus.


Tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielā. Foto: Jevgeņijs Galapovs

Smilšu ielas posms ir gana sarežģīts, neskatoties uz to, ka tas ir īsākais no visiem tramvaju infrastruktūras projektiem. Līdz šim šajā posmā izteikti degradēts asfalta segums, kā arī zem sliežu ceļa atrodas daudz komunikāciju sliktā stāvoklī.

2. tramvaju maršrutā tiks rekonstruēta tramvaju līnija 2,9 km garumā. Šī projekta izmaksas sastāda apmēram 11,8 miljonus eiro. Rekonstrukcijas darbi šajā tramvaju līnijā notiek vairākos posmos vienlaicīgi, mainot komunikācijas, uzlabojot lietus kanalizāciju, pārbūvējot sliežu ceļu un rekonstruējot kontakttīklus. Ņemot vērā pasažieru ierosinājumu, 4. tramvaju maršrutā tiks izbūvēta jauna pietura Ventspils ielā, jo pašlaik pasažieriem, kuri izmanto 4. tramvaju, Jaunbūvē pieejama vien pietura “Baznīcu kalns” un “Arodu” iela.


Tramvaju līnijas pārbūve 2. un 4. maršrutā, Ventspils ielā. Foto: Jevgeņijs Galapovs

30-40 % no kopējām projektu izmaksām tiek novirzītas komunikāciju nomaiņai un piegulošo teritoriju labiekārtošanai. Jau projektēšanas laikā liela uzmanība tika vērsta tam, lai pārbūvētās tramvaju līnijas funkcionāli un ainaviski iekļautos pilsētvidē. Pašlaik pilnā sparā rit būvdarbi, bet, jau šī gada nogalē Daugavpilī būs pieejama sakārtota un attīstīta tramvaju infrastruktūra.

Visi 4 tramvaju infrastruktūras attīstības projekti tiek īstenoti par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pašvaldības Centrālās pārvaldes
Komunikācijas nodaļa

 
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!