Daugavpilī notika labdarības Lūgšanu brokastis Pilsētas ziņas

355
Daugavpilī notika labdarības Lūgšanu brokastis

28. februārī Daugavpilī pirmoreiz plašā formātā norisinājās Lūgšanu brokastis – labdarības pasākums, kurā pašvaldības, nevalstisko organizāciju, reliģisko draudžu pārstāvji, uzņēmēji, kā arī citi daugavpilieši pulcējās ar mērķi palīdzēt SAIF Latgales ģimeņu atbalsta centram “Daugavpils” savākt līdzekļus bērnu istabas aprīkošanai.

Lūgšanu brokastis pasaulē tiek rīkotas kopš 20. gs. 50. gadiem, Latvijā šī tradīcijas aizsākās 2005.gadā, pēc Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga iniciatīvas. Lūgšanu brokastīm kļūstot plašākām, tika izveidotas Goda un Rīcības komitejas.

Labdarības akcijas mērķis ir pulcēt atbildīgākos un ietekmīgākos līderus savstarpējai sadraudzībai un iedrošinājumam. Pasākums veidots tā, lai cilvēkus ar atšķirīgu pieredzi, no dažādām konfesijām, politiskajām partijām un nacionalitātēm vienotu ap augstākajām un cēlākajām garīgajām, morālajām un ētiskajām pamatvērtībām.

Dalībnieki tiek aicināti domāt un lūgt par dažādiem Latvijas sabiedrības aspektiem – par karavīriem miera misijās, pamestajiem bērniem, sociālajiem un sabiedriskajiem darbiniekiem, māksliniekiem un izglītības darbiniekiem, kā arī par vietējiem, reģionālajiem un valsts vadītājiem.

Daugavpilī šādā mērogā pasākums aizvadīts pirmo reizi. To organizēja biedrība “Uzticības fonds” sadarbībā ar SAIF Latgales ģimeņu atbalsta centru “Daugavpils”, Latgales reģiona reliģiskajām draudzēm un sabiedriskajām organizācijām.

Lūgšanu brokastīm bija labdarības mērķis: atbalstīt bērnu un vecāku istabas izveidi Daugavpilī. Saskaņā ar ieceri, tiks radīta droša un labiekārtota vieta, kur varēs tikties, komunicēt un saņemt speciālistu psiholoģisko un sociālo atbalstu bērni un vecāki no krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm, piemēram, kad vecākiem atņemtas vai uz laiku ierobežotas vecāku tiesības, pēc šķiršanās vēl nav panākta vienošanās par kārtību, kādā notiks tikšanās ar bērnu, kā arī citās sarežģītās dzīves situācijās.

Atklājot pasākumu, klātesošos uzrunāja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs. Viņš nolasīja arī Domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa vēstījumu, kurā teikts: “Viena no Daugavpils vērtībām ir ģimene, tāpēc pašvaldība augstu novērtē šo Lūgšanu brokastu iniciatīvu, kas pilsētā ļaus veidot drošu un ģimenēm draudzīgu vietu, kur tikties un meklēt atbalstu brīžos, kad neizdodas grūtības pārvarēt vien saviem spēkiem. Šobrīd vissvarīgākais ir miers ģimenēs, valstī un pasaulē un spēja sadzirdēt vienam otru. Daugavpils valstspilsētas pašvaldība pateicas Sociālā atbalsta un izglītības fonda Latgales ģimeņu atbalsta centram “Daugavpils” un biedrībai “Uzticības fonds” par neatlaidīgu un nesavtīgu darbu ģimenes vērtību stiprināšanā un sociālās labklājības veicināšanā. Paldies arī Lūgšanu brokastu dalībniekiem, kuri atsaucās šai iniciatīvai un ir gatavi to atbalstīt”.

Klātesošos pasākuma gaitā uzrunāja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe, Daugavpils Svētā Pētera Ķēdēs draudzes prāvests Mārtiņš Klušs, Rēzeknes - Aglonas diecēzes ģenerālvikārs priesteris Staņislavs Prikulis, Bruknas “Kalna svētību kopienas” kapelāns Andrejs Mediņš, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils-Rēzeknes diecēzes sekretārs Hieromūks Aleksandrs, Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles dekāns, draudzes mācītājs Andis Lenšs, Krāslavas baptistu draudzes mācītājs Vjačeslava Istratijs, kā arī  “Pestīšanas armijas” Daugavpils korpusa vadītājs Jānis Sporāns.

Viens no pasākuma galvenajiem organizatoriem, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas vietniece, biedrības “Uzticības fonds” priekšsēdētāja Viktorija Sporāne-Hudojana norāda: “Mēs sen plānojām uzsākt “Lūgšanu brokastis” Daugavpilī un beidzot tas izdevās.  Latvijā Lūgšanu brokastis ir sabiedriski nozīmīgs pasākums. Vienotībā ar garīdzniekiem, Daugavpils valstspilsētas Domes un iestāžu pārstāvjiem, uzņēmējiem un citiem pasākuma dalībniekiem mēs pateicāmies Dievam par visu, kas mums ir dots: par mūsu ģimenēm, pilsētu, Latviju. Liels paldies ikkatram, kas piedalījās šajā brīnišķīgajā pasākuma! Dievs, svētī Latviju!”

Katrs pasākuma viesis saņēma īpašu dāvanu, ko savām rokām darinājuši cilvēki ar invaliditāti no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem” un Specializēto darbnīcas klienti, kā arī  invalīdu biedrības "Mēs kopā - spēks" pārstāvji.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!