Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī īstenos veselības veicināšanas projektu Pilsētas ziņas

169
Daugavpilī īstenos veselības veicināšanas projektu

Šogad Daugavpils pašvaldībā, rūpējoties par iedzīvotāju veselību un labklājību, sāks īstenot projektu “Vietējo kopienu iesaiste veselīga dzīvesveida veicināšanai” (“Active involvement of communities to improve healthy lifestyle habits”/” ActiHealth / Nr.LL-00167). Attiecīgu lēmumu 8. februārī deputāti atbalstīja Domes kārtējā sēdē.

ERAF līdzfinansētais projekts tiks īstenots sadarbībā ar Akmenes novada pašvaldības sabiedrības veselības biroju Lietuvā. Projekta mērķis ir uzlabot kopienu veselību un labklājību Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģiona pašvaldībās, stiprinot veselības veicināšanas speciālistu spēju risināt sabiedrības veselības problēmas un palielinot visu vecumu kopienas locekļu iesaistīšanos fiziskajās, garīgajās un veselīga dzīvesveida aktivitātes.

Projekta ietvaros tiks iegādās vingrošanas inventārs, notiks vingrošanas nodarbības grupās, pieredzes apmaiņas veselības veicināšanas pasākumi Daugavpilī un Akmenes rajonā (Lietuvā) un apmācības veselības speciālistiem pārrobežu reģionā, kā arī tiks izstrādāts Iedzīvotāju veselības veicināšanas monitorēšanas modelis un ieviestas jaunas veselības veicināšanas metodes sabiedrībai.

Kopējais Daugavpilī īstenojamo aktivitāšu budžets – 123 481.00 euro, ERAF līdzfinansējums 80% jeb 98 784.80 euro, Valsts budžeta līdzfinasējums 10% jeb 12 348.10 euro, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 12 348.10 euro.

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši. Aktivitātes ieplānots uzsākt 2024. gada pirmajā pusgadā un noslēgt 2026. gadā.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa,

Attīstības departaments

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!