Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī viesojas Krievijas vēstnieks Latvijā Jevģēnijs Lukjanovs Pilsētas ziņas

400
Daugavpilī viesojas Krievijas vēstnieks Latvijā Jevģēnijs  Lukjanovs

Vizīte Daugavpilī sākās ar tikšanos Daugavpils Domē. Attīstības departamenta speciālisti bija sagatavojuši izsmeļošu prezentāciju par pilsētu. Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš un priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Lāčplēsis ar Krievijas vēstnieku Jevģēniju Lukjanovu apsprieda virkni sadarbības jautājumu.

Tika runāts par Ekonomisko forumu, kas notiks Daugavpilī 16. oktobrī. Vēstnieks labprāt pieņēma Domes vadības uzaicinājumu piedalīties foruma darbā,  savukārt, viņš no savas puses solīja plašu informēšanas darbu par Daugavpilī gaidāmo forumu, lai arī Krievijā  vairāk  zinātu par šo iespēju. Jevģēnijs Lukjanovs pastāstīja par Kaļiņingradas apgabalā paveikto rūpniecisko zonu izveidē, un viņš uzskata, ka tas varētu būt lielisks pamats pieredzes apmaiņai starp Daugavpili un Kaļiņingradu.

Runāja arī par Daugavpils cietoksnī realizējamiem projektiem Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Daugavpils cietoksnī plānots atjaunot 7. bastiona pulverpagrabu, un šis projekts tiks realizēts sadarbībā ar Pleskavu.

Sarunas tēmas bija arī kultūra un izglītība. Tikšanās laikā pozitīvi tika novērtēts Daugavpils teātra darbs sadarbības veicināšanā ar Krievijas teātriem. Runājot par izglītību, bija uzsvērts, ka ļoti svarīgi ir saglabāt Daugavpils augstskolai universitātes statusu, jo tas palīdzēs attīstīt Latvijas un Krievijas sadarbību izglītībā un tam ir būtiska loma visa Latgales reģiona attīstībā.

Krievijas vēstnieks, pēc tikšanās pilsētas domē, apmeklēja Daugavpils teātri. Vēstnieka vizītes programmā ir iepazīšanās ar uzņēmuma “Daugavpils satiksme” modernizācijas projektiem un  Krievu kultūras centra apmeklējums.

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.