Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī godinātas aktīvākās personu ar invaliditāti sabiedriskās organizācijas Pilsētas ziņas

1112

Decembra sākumā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā personu ar invaliditāti diena, kad sabiedrība kārtējo reizi var veltīt uzmanību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Daugavpilī šai dienai veltīti pasākumi norisinājās 4. decembrī: savās ierastajās telpās atsāka darbību  Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī izskanēja NVO personu ar invaliditāti rīkotais tematiskais koncerts.

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem jau vairākus gadus darbojas Arhitektu ielā 21. Te ir radīti visi apstākļi, lai nodrošinātu labvēlīgu vidi vairāk nekā 50 cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpei, viņu fiziskā un mentālā stāvokļa uzlabošanai un sociālo iemaņu attīstīšanai. Taču aptuveni pirms gada tā iemītniekiem nācās uz laiku pārcelties, lai ēkā varētu veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. ERAF finansētā projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/062 “Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Arhitektu ielā 21, Daugavpilī” ietvaros paveikti darbi vairāk nekā 1,3 milj. euro vērtībā, t.sk. nosiltināta ēkas fasāde, cokols un bēniņu pārsegums, nomainīti logi un ārdurvis, rekonstruētas apkures un ventilācijas sistēmas, nomainīts apgaismojums, papildus veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve, apdares darbi, nodrošināta vides pieejamība.

Centra speciālisti atzīst, ka pārmaiņas nākušas par labu ne vien telpu funkcionalitātei, bet arī klientu labsajūtai: tik labvēlīgā vidē arī veicamiem darbiem ir pozitīvāks un paliekošāks rezultāts.

Dienas turpinājumā Kultūras pilī izskanēja koncerts, ko rīkoja personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju padome “Mēs varam vairāk”. Pašlaik Daugavpilī ir vairākas organizācijas, kas apvieno personas ar dažāda veida veselības problēmām un viņu piederīgos. Atbalstot to aktīvu sabiedrisko darbību, tika pasniegti Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Pateicības raksti.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs: “Šo cilvēku devums sabiedrībai ir ļoti būtisks. Viņi ir spēcīgi, viņi māk pašorganizēties. Un, manā ieskatā, galvenā sociālā funkcija, ko pilda šīs NVO, ir tas, ka to biedri, viņu tuvinieki jūt morālu un praktisku atbalstu dažādu problēmu risināšanā. Novēlu visiem daugavpiliešiem, kas iet šo sarežģīto dzīves ceļu, veselību, veselību un vēlreiz veselību. Un lai neizsīkst viņiem piemītošais garīgais spēks”.

Pasākuma laikā vairākkārt izskanēja pateicības un atzinības vārdi tiem, kas, neraugoties uz likteņa uzliktiem šķēršļiem, turpina dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, iedrošinot darīt to arī līdzcilvēkus un pat tos, kam invaliditātes problēma gājusi secen.

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas vietniece Viktorija Sporāne-Hudojana: “Šis koncerts ir lieliska iespēja pievērst pilsētnieku uzmanību cilvēku ar īpašām vajadzībām problēmām. Viņi  dzīvo mums līdzās, un viņiem nepieciešama palīdzība un elementāri atbalsta vārdi. Jūs esat tie, no kuriem mums visiem jāņem piemērs, jo, neskatoties uz grūtībām, jūs paliekat dzīvespriecīgi, stipri un atvērti. No visas sirds vēlu jums veselību, ticību saviem spēkiem un visu ieceru un vēlmju īstenošanu.”

Kultūras pils foajē bija apskatāmi dažādu NVO biedru radītie rokdarbi, kas parāda šo cilvēku radošumu un meistarību. Aplūkot un arī iegādāties šos un daudzus citus darinājumus, atbalstot cilvēkus ar invaliditāti, varēs Ziemassvētku labdarības tirdziņā, kas līdz 30. decembrim darbosies Vienības nama foajē Rīgas ielā 22A (pie Tūrisma nodaļas un LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra ieejas). Plašāka informācija  - ŠEIT .

Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!