Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī aizvadīti Dialogu apļi Pilsētas ziņas

177
Daugavpilī aizvadīti Dialogu apļi

Sarunu festivāla LAMPA gaidās tā Sarunu skola sadarbībā ar LAVKA komandu 25.maijā Daugavpilī rīkoja Dialogu apļus, kur kopīgi pārrunāja un atklāja Daugavpils un ikviena dalībnieka apslēpto potenciālu.

Galvenās Daugavpils Dialogu apļu dalībnieku atziņas:

  • Visu pamatā ir cilvēks – persona, līderis, kas iedvesmo, pavelk līdzi.
  • Ikviens motivē ikvienu.
  • Jāriskē – jāiziet no komforta zonas. Jārīko dažādi pasākumi, kas līdz šim nav bijuši Daugavpilī.
  • Daugavpils potenciāls ir vidē - pilsētas apkaimes un dažādas pilsētā esošās vietas brīvdabā.
  • Izaicinājums ir komunikācija – informācijas nodošana sabiedrībai, īsa un vienkārša info pasniegšana.
  • Jaunieši ir potenciāls un resurss.
  • Daugavpils bagātība - tās daudznacionālais iedzīvotājus sastāvs.

Sanākušie bija vienisprātis, ka šāda sarunāšanās forma būtu vairāk jāievieš ikdienā un jo sevišķi kādu lielāku vai mazāku grupiņu apspriedēs, “prāta vētrās”, projektu sagatavošanas fāzēs.

“Dialogs ir demokrātiskas sarunu kultūras metode, kuras laikā cilvēks var labāk izprast apskatāmo jautājumu, citu cilvēku domas un savu nostāju. Dialoga mērķis nav pierādīt sava viedokļa pareizību vai panākt vienbalsību, taču labs dialogs ir veids, kā cilvēki var kopā nonākt pie jauniem risinājumiem un atziņām, saglabājot cilvēcisko saikni savā starpā. Dialogs dod iespēju sadzirdēt un saprast pieredzes, kas formulējušas cilvēku viedokli, un ieraudzīt pasauli plašāk, jo labas sarunas iedvesmo, dziedē un, galu galā, veido demokrātisku valsti,” stāsta Sarunu festivāla LAMPA direktore Ieva Morica.

 

 

 

Sarunu sols LAVKA

facebook.com/LAVKA.sarunusols