Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī aizritējusi projekta “Pašvaldību sadarbība kā Eiropas solidaritātes kanāls” (“Town Twinning as a Channel of European Solidarity”) TTChan tikšanās Pilsētas ziņas

577
Daugavpilī aizritējusi projekta “Pašvaldību sadarbība kā Eiropas solidaritātes kanāls” (“Town Twinning as a Channel of European Solidarity”) TTChan tikšanās

Daugavpils pilsētas dome, kā vadošais partneris, kopā ar projekta partneriem no dažādām ES valstīm un pilsētām ir īstenojusi projektu TTChan Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.darbības  „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība”, apakšpasākuma  “Pašvaldību sadraudzība” ietvaros. Projektā bija iesaistīti 6 partneri no 6 valstīm: Lietuvas, Polijas, Vācijas, Zviedrijas, Serbijas un Latvijas. Tāpat projekta ietvaros Daugavpili apmeklēja sadarbības partneris no Itālijas. Projekta mērķis bija stiprināt pilsētu sadraudzību, izmantojot demokrātisku iesaistīšanos un pilsonisko līdzdalību, kuras pamatā ir dalība, izpratne, solidaritāte un starpkultūru sinerģija labākas Eiropas nākotnes labā.

Daugavpils pilsētas dome kā vadošais partneris no 8. līdz 12.novembrim organizēja starptautisko tikšanos. Visi partneri tika aicināti uz Daugavpili, lai iepazītu mūsu kultūru, dalītos pieredzē, kopā gatavotos svinēt Latvijas simtgadi, apmeklētu Daugavpils un Latgales reģiona apskates vietas un objektus.

Pirmajā dienā projekta partneri ieradās Rīgā, kur tiem bija iespēja apskatīt vecpilsētu. Vēlāk Daugavpils pilsētas domes pārstāvji iepazīstināja visus ar faktiem par Daugavpili un Latviju kopumā, bija iespēja iemācīties arī dažus vārdus latviešu valodā. Īsumā tika izrunātas organizatoriskās nianses projekta TTChan īstenošanai.

Otrā diena bija projekta atklāšanas diena, kura sākās ar oficiālu tikšanos Daugavpils pilsētas domē, kur tika izklāstīta Daugavpils prezentācija, partneri prezentēja savas pilsētas un valstis. Raškas pilsēta Serbijā noslēdza Memorandu par sadarbību ar Daugavpils pilsētu Latvijā. Tikšanās turpinājās Daugavpils Universitātē, kur projekta partneri un visi ieinteresētie Daugavpils un Latgales vietējie iedzīvotāji varēja iepazīties ar projekta TTChan ideju, aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem; katrs partneris dalījās ar saviem labās prakses piemēriem par to, kā viņi savās pilsētās un valstīs veicina solidaritāti un starpkultūru sinerģiju. Visi projekta partneri sniedza express-intervijas, kuras būs redzamas projekta Facebook lapā. Visi tika iepazīstināti ar Latvijas Simtgades būtību, ko prezentēja Kultūras ministrijas pārstāvis. Tam sekoja lekcija “Daugavpils democratic engagement and civic participationin European context” Daugavpils Universitātes pasniedzēja vadībā. Visi dalībnieki aktīvi iesaistījās  debatēs par Eiropas nākotni un diskusijā par eiroskepticisma izpratni. Sesija noslēdzās ar darbu grupās, kura ietvaros dalībniekiem bija iespēja dalīties savā redzējumā par Eiropas nākotni, attieksmi pret eiroskepticismu, kā arī kā veicināt savas pilsētas vai valsts tēmu. Pēcpusdienā visi varēja piedalīties sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Savukārt vakarā starptautiskie partneri apmeklēja Daugavpils cietoksni un Daugavpils Marka Rotko mākslas centru. Vakariņas bija veltītas starpkultūru prezentācijām, kurā Daugavpils tika prezentēta ar latviešu un latgaliešu dziesmām un dejām. Projekta partneri prezentēja savas pilsētas un valstis dažādos veidos – izrādot savus nacionālos tērpus, dejas, dziesmas, stāstot stāstus un iepazīstinot ar nacionālo mūziku.

Trešajā projekta īstenošanas dienā visiem bija iespēja iepazīties ar Latgales tradīcijām, vietām, objektiem. Latgales reģionā tika apmeklēts Naujenes pilskalns un Dinaburgas pilsdrupas, Vasargelišķu skatu tornis, Krāslavas pilsēta un pils, Aglonas bazilika un Aglonas maizes muzejs. Kopumā visi iepazinās ar Latgales tūrisma objektiem, vēsturi, kultūru, tradīcijām, kulināro mantojumu, vietējiem cilvēkiem, kas lepojas par to, ka ir latvieši un latgalieši.

Ceturtajā dienā projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Daugavpils Dizaina un mākslas skolu “Saules skola”. Visi kopā aktīvi dalījās pārdomās par programmas Eiropa pilsoņiem nozīmi pilsētu sadraudzības un sadarbības veicināšanā. Darbojoties nacionālajās darba grupās dalībnieki izstrādāja īpašu piedāvājumu – kādus pasākumus var apmeklēt, ko var apskatīties un ar ko katra pilsēta visvairāk lepojas, kopsavilkums no šīs darba grupas tiks papildināts un publicēts visu partneru mājaslapās, kā arī projekta Facebook lapā. Noslēgumā bija iespēja iepazīties ar Latvijas vēsturi no tās dibināšanas līdz mūsdienām.

Vakara pasākums bija centrālais, patriotiskais notikums visa projekta ietvaros, - tas bija lāpu gājiens Lāčplēša dienai par godu. Projekta organizatoriem bija ļoti svarīgi veicināt patriotiskumu, rosināt izpratni par vēstures notikumiem un radīt piederības sajūtu visiem, kas bija iesaistījušies projektā. Partneri atzina, ka viņi jutās kā vietējie, jo lāpu gājiens bija vienojošs un emocionāli pacilājošs, dalībnieki apbrīnoja Daugavpils patriotiskuma garu, lepnumu par savu valsti un tradīcijām. Novembris ir patriotu mēnesis Latvijā, jo 18.novembrī tiek svinēta Latvijas dzimšanas diena. Daugavpilī tradicionāli notiek Lāčplēša diena, kuras ietvaros programma ir plaša un daudzveidīga. Lāpu gājiens pēdējos gados ir kļuvis par vienu no skaistākajām tradīcijām, jo tajā vienojas vairāki tūkstoši dalībnieku.

Pēdējā diena bija emocionāli piepildīta. Visi vēlējās izteikties par piedzīvoto, par iegūto pieredzi, par jaunajām zināšanām, par jaunajiem potenciālajiem sadarbības partneriem un jomām, kurās sekos sadarbība. Tika izvērtētas projekta stiprās puses un nianses, kuras varētu uzlabot nākamajos sadarbības projektos. Tika apspriesti virzieni, kuros varētu sadarboties nākotnē šo pašu partneru sastāvā. Bija žēl šķirties, jo piecu dienu laikā sadarbības partneri bija kļuvuši par draugiem. Līdz ar to tika sasniegts projekta mērķis un plānotie rezultāti.

ES programmas “Eiropa pilsoņiem” mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, rosinot debates par Eiropas Savienībai aktuāliem jautājumiem vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī. Radīt apstākļus, kas nodrošina iedzīvotājiem iespējas piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanas procesos, stiprināt solidaritāti Eiropas pilsoņu vidū, kā arī nodrošināt to, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, to biedri un jebkurš sabiedrības loceklis tiek iesaistīts Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē.

Projekts tika finansēts no Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” līdzekļiem. Īstenošanas termiņš: 08/11/2018 – 12/11/2018.

 

Vairāk par projektu varat uzzināt Daugavpils pilsētas domes mājaslapā:

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/istenotie-projekti/2014-2020-gada-planosanas-periods/

            Un, Projekta TTChan Facebook lapā: https://www.facebook.com/ttchandaugavpils/

 

Informāciju sagatavoja Attīstības departaments