Šobrīd Daugavpilī

DARBĪBU SĀCIS PROJEKTA „DARBĪGĀS KOPIENAS” DAUGAVPILS KOPIENAS RESURSU CENTRS Pilsētas ziņas

797
DARBĪBU SĀCIS PROJEKTA „DARBĪGĀS KOPIENAS” DAUGAVPILS KOPIENAS RESURSU CENTRS

23. janvārī notika Izglītības iniciatīvu centra projekta „Darbīgās kopienas” Daugavpils Kopienas resursu centra atvēršanas svētki, kurus rīkoja Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Kopienas resursu centrs atvērts, lai īstenotu projekta “Darbīgās kopienas” galveno ideju – attīstīt izglītības iestāžu un vietējās kopienas sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas, kā arī veicināt sociālo uzņēmējdarbību. Kopienas resursu centrā un ārpus tā notiks Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem saistošu aktivitāšu plānošana un organizēšana. Tajās, kopā ar izglītības iestādēm, varēs piedalīties ikviens iedzīvotājs, kuram rūp vietējās sabiedrības dzīves apstākļu, vides uzlabošana un vietējās kopienas attīstība.

Daugavpils pilsētā projekta „Darbīgās kopienas” partneri ir 6 pirmsskolas izglītības iestādes (20.PII, 21.PII, 23.PII, 26.PII, 3.PII, 4.SPII) un 3 vispārizglītojošās skolas (11.psk, 15.vsk, 13.vsk.), Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” un minēto izglītības iestāžu sadarbības partneri – ģimenes, pašvaldību iestāžu pārstāvji, NVO pārstāvji u.c.

Resursu centrā, kurš izvietots Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” bērnu klubā „Mezgls” (Smilšu ielā 92, Kultūras pils ēkā), projekta dalībnieki tiksies un izglītosies, iedvesmos viens otru, kā arī realizēs praktiskas aktivitātes, kuras dos labumu sabiedrībai un pozitīvi ietekmēs vietējās kopienas ikdienu. Kopīgi darbojoties, projekta dalībnieki, tajā skaitā arī bērni, apgūs jaunas zināšanas, līdzdarbības prasmes un mācīsies uzņemties atbildību.

Projektā ieplānotas tādas aktivitātes kā sienas zīmējumu krāsošanas stenda uzstādīšana poliklīnikā, palīdzība jaunuzceltās katoļu baznīcas labiekārtošanā un noformēšanā, Gubiščes ezera piekrastes un parka sakopšana, zaļo lociņu un diļļu audzēšana vientuļu veco cilvēku palodžu dārziņiem, putru vārīšanas (pankūku cepšanas, bērna apģērba kopšanas, izglītojošu aktivitāšu u.c.) darbnīcas Ģimenes atbalsta centra jaunajām māmiņām, āra gleznošanas nodarbība un tam piemērota aprīkojuma izgatavošana Dienas aprūpes centra klientiem, puķu stādu audzēšana un puķu dobju ierīkošana Ķīmiķu mikrorajonā, āra nodarbības mikrorajona bērniem un ģimenēm „Drošība pie ūdens” „Drošība uz ceļa un transportā” u.c., Ģimenes dienai veltīts koncerts, leļļu teātra izrādes iestudēšana u.c. aktivitātes.

Kopienas resursu centra atvēršanas pasākumā piedalījās pirmsskolas un skolas vecuma bērni un viņu vecāki, kopā 11 ģimenes, izglītības iestāžu pārstāvji, pārstāvji no British Council pārstāvniecības Latvijā, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes, Daugavpils pašvaldības iestādes Sociālais dienests, Izglītības iniciatīvu centra un Daugavpils mediju pārstāvji.

Resursu centra atklāšanas pasākumā sanākušie tika informēti par projekta būtību un 2020.gadā plānotajām aktivitātēm, kā arī visiem bija iespēja darboties BJC „Jaunība” pedagogu piedāvatajās radošajās darbnīcās – veidot kolāžu par tēmu „Ko mūsu ģimene dara kopā”, risināt āķīgus kvesta uzdevumus par Ķīmiķu mikrorajonu un no krāsainas sāls mīklas veidot medaļas, kuras turpmāk saņems aktīvākās ģimenes un citi projekta dalībnieki.

Par tuvākajām aktivitātēm Daugavpils Kopienas resursu centrā un iespējām iesaistīties interesēties pie projekta koordinatores Arvitas Jukšas (tālr: 26825598; e-pasts: arvita.juksa@inbox.lv).