Šobrīd Daugavpilī

Būvuzņēmēja saistību nepildīšanas dēļ pašvaldība lauž trīs līgumus ar SIA „DSM meistari” Pilsētas ziņas

312
Būvuzņēmēja saistību nepildīšanas dēļ pašvaldība lauž trīs līgumus ar SIA „DSM meistari”

2021. gada vasarā atklāta konkursa-iepirkuma procedūras rezultātā pašvaldība noslēdza vairākus līgumus ar ceļu būvniecības firmu SIA „DSM Meistari”. Saskaņā ar šo līgumu nosacījumiem, vēl līdz pagājušā gada beigām darbuzņēmējam bija jāpaveic darbi trīs objektos: Miera ielā, Brjanskas ielā un Aizpilsētas parkā. Diemžēl, līgumu saistību nepildīšanas dēļ no SIA „DSM Meistari” puses šī gada jūnijā pašvaldība bija spiesta lauzt līgumus vienpusējā kārtībā.

Līgumi tika lauzti šādos objektos:

  • Miera ielas pārbūve posmā no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai, Daugavpilī ;
  • Brjanskas ielas posmā no Sēlijas ielas līdz Lielā ielai pārbūve, Daugavpilī ;
  • Aizpilsētas parka teritorijas labiekārtošana ar bērnu rotaļu laukuma un ielu apgaismojuma izbūvi Daugavpilī.

Saskaņā ar līguma noteikumiem darbi bija jāpabeidz:

  • Miera ielā 3 (trīs) mēnešu laikā, tas ir līdz 08.09.2021;
  • Brjanskas ielā 4 (četri) mēnešu laikā, tas ir līdz 23.12.2021;
  • Aizpilsētas parkā 3 (trīs) mēnešu laikā, tas ir līdz 23.10.2021,

taču tas netika izdarīts darbuzņēmēja vainas dēļ. Vispirms uzņēmuma pārstāvji aizbildinājās ar  cilvēkresursu un materiālu trūkumu sakarā ar COVID-19 pandēmiju, pēc tam – ar darbu izpildei nepiemērotiem laika apstākļiem. Pašvaldība, izprotot uzņēmuma sarežģīto situāciju, vairākkārtīgi pagarināja kopējos darbu izpildes termiņus. Taču arī jaunajā grafikā SIA „DSM meistari” neiekļāvās. Turklāt, no viņu puses tika pieprasīts ievērojams papildu finansējums darbu pabeigšanai, kopumā – ap 170 000 eiro. Miera ielas posma sakārtošanai pieprasītā papildfinansējuma summa sastādīja apmēram 31 000 eiro, jeb 10% no līguma kopsummas, kas ir 336 241,91 eiro; par Brjanskas ielas pārbūvi papildus tika pieprasīts 51 000 eiro (jeb 27% no līguma sākotnējās summas 180 462,58 eiro); Aizpilsētas skvēra sakārtošanai tika pieprasīta papildu summa 88 000 eiro apmērā (par 19% vairāk, nekā līgumā atrunātie 456 718,66 eiro). Kamēr darbi kavējās, no iedzīvotājiem vairakkārt tika saņemtas sūdzības par neērtībām, ko rada neizbraucamie un putekļainie izraktie ceļi. Tāpēc pašvaldība, izvērtējot situāciju, pieņēma lēmumu par sadarbības pārtraukšanu ar uzņēmēju un vienpusējā kārtā veica līgumu laušanu.

Uz šo brīdi pašvaldība ir pieprasījusi līgumā atrunāto līgumsaistību nodrošinājumu no apdrošinātājiem, tiek fiksēts paveikto darbu apjoms, pieprasīta izpilddokumentācija un izpilduzmērījumi un gatavota dokumentācija jaunam iepirkumam, kas ļaus pabeigt iesākto, sakārtojot Aizpilsētas skvēru, Brjanskas un Miera ielu.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

Komunālās saimniecības pārvalde