Šobrīd Daugavpilī

Būvdarbi Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/105 īstenošanas ietvaros apturēti Pilsētas ziņas

186
Būvdarbi Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/105 īstenošanas ietvaros apturēti

2018.gada 19.decembrī starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/105 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī” īstenošanu.

Sākot ar 2.decembri, būvdarbi objektā tika apturēti iestādes un būvuzņēmēja darbinieku, kā arī iestādes pacientu, ar COVID-19 saslimšanas gadījumu dēļ. Būvuzņēmējs, ievērojot SPKC rekomendācijas un piesardzības pasākumus, savlaicīgi informēja Domi par situāciju, būvobjektā notiek konservācijas un teritorijas sakārtošanas darbi. Būvuzņēmējs veic laika apstākļu monitoringu, kā arī sadarbībā ar iestādes administrāciju izskata iespējas nekavējoties atsākt būvdarbus, kad iestāsies droši apstākļi.

Projekta ietvaros tiks nosiltinātas ēkas ārsienas, jumta pārsegums, cokols un pamati, renovēta apkures sistēma, tiks izbūvēta karstā ūdens cirkulācijas sistēma un rekuperācijas ventilācijas sistēma, tiks veikta lodžiju grīdas un ārsienu siltināšana, modernizēta apgaismojuma sistēma. Papildus tiks uzstādīta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārta un labiekārtota teritorija.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 610 594.25, no tiem attiecināmās ir EUR 1 398 085.35, kur

ERAF līdzekļi ir 85% jeb EUR EUR 1 188 372.55, Valsts budžeta dotācija ir 4.5% jeb EUR

62 913.84 un pašvaldības līdzfinansējums 10.5% jeb EUR 146 798.96