Šobrīd Daugavpilī

Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros Pilsētas ziņas

485
Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros

Saskaņā ar 2018.gada 04.septembra parakstīto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi, turpinās projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošana.

Atbilstoši 2018.gada 04.jūlijā noslēgtajam līgumam ar SIA “Latgales ceļdaris” turpinās būvdarbi “Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve Odu ielas rajonā” un atbilstoši 2018.gada 29.jūnijā noslēgtajam līgumam ar  CBF SIA “Binders” turpinās būvdarbi  objektā “Stāvlaukuma būvniecība Odu un Vaļņu ielas rajonā”.

Šobrīd izpilde attiecīgi sastāda 41% un 85%.  

Saskaņā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, 2018.gada decembrī ceļu būvdarbi tika pārtraukti un tiks atsākti 2019.gada aprīlī.

Būvniecības procesa foto fiksācija objektos:

1.att. “Stāvlaukuma būvniecība Odu un Vaļņu ielas rajonā” - bruģa seguma izbūve.

 

2.att. “Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve Odu ielas rajonā” inženiertīklu būvniecība.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Daugavpils pilsētā, veicot ieguldījumus

komercdarbības attīstībai Cietokšņa noliktavu zonas teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

 

Projekta kopējās izmaksas: 1 130 257.13 EUR no tām:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 956 653,71 EUR

- valsts budžeta dotācija 50 646,37 EUR

- Daugavpils pašvaldības finansējums 122 957.05 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums ir 18 (astoņpadsmit) mēneši.

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa.