Šobrīd Daugavpilī

Atskaite par būvniecības darbiem Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/035 ietvaros Pilsētas ziņas

502
Atskaite par būvniecības darbiem Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/035 ietvaros

Objekts „Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs SIA „CEĻI UN TILTI”) 29.10.2019. ir nodots ekspluatācijā.

Izpilde objektā „Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve Marijas ielā, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs SIA „CEĻI UN TILTI”) sastāda 21% un objektā „Iekraušanas un izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000034002, 05000034007, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs Ceļu būves firma SIA „BINDERS”) - 54%. Šobrīd būvniecības darbi objektos nenotiek sakarā ar tehnoloģisko pārtraukumu.

08.10.2019. ir parakstīti līgumi par būvniecības darbu veikšanu objektos „Stāvvietu, ietvju pārbūve Valkas ielas rajonā, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs Ceļu būves firma SIA „BINDERS”) un „Stiklu ielas krustojuma ar Jelgavas ielu atjaunošana, Stiklu ielas krustojuma ar Dunduru ielu atjaunošana un Stiklu ielas atjaunošana posmā no Jelgavas ielas līdz Dunduru ielai, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs Ceļu būves firma SIA „BINDERS”), aktīvi būvniecības darbi Valkas un Stiklu ielās būs uzsākti pēc tehnoloģiskā pārtraukuma.

Informatīva tabula:

Nr.p.k.

Būvobjekts

Būvuzņēmējs

Būvuzraugs

Autoruzraugs

Izpilde

1.

Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve Marijas ielā, Daugavpilī

SIA „CEĻI UN TILTI”

SIA „RoadLat”

Pilnsabiedrība „LMR projekts”

21%

(tehnoloģiskais pārtraukums)

2.

Iekraušanas un izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000034002, 05000034007, Daugavpilī

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”

SIA „RoadLat”

SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”

54%

(tehnoloģiskais pārtraukums)

3.

Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī

SIA „CEĻI UN TILTI”

SIA „RoadLat”

SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”

100%

(objekts ir nodots ekspluatācijā)

4.

Stāvvietu, ietvju pārbūve Valkas ielas rajonā, Daugavpilī

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”

SIA „Fortum”

SIA „Projekts EAE”

0%

(tehnoloģiskais pārtraukums)

5.

Stiklu ielas krustojuma ar Jelgavas ielu atjaunošana, Stiklu ielas krustojuma ar Dunduru ielu atjaunošana un Stiklu ielas atjaunošana posmā no Jelgavas ielas līdz Dunduru ielai, Daugavpilī

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”

SIA „Fortum”

SIA „Projekts EAE”

0%

(tehnoloģiskais pārtraukums)

 

Būvniecības darbu fotofiksācija:

1.att. Teknes būvniecība Marijas ielā.

 

2.att. Teknes būvniecība Marijas ielā.

3.att. Drenējošās kārta būvniecība Marijas ielā.

 

4.att. Izbūvēta atbalstsienas ar barjeru iekraušanas laukumā.

5.att. Aizsasrgbarjera iekraušanas laukumā.

 

6.att. Informācijas stends Valkas ielā.

 

 

7.att. Informācijas stends Stiklu ielā.

 

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv