Šobrīd Daugavpilī

Atsāk pirts pakalpojumu sniegšanu Sociālā dienesta klientiem Pilsētas ziņas

149
Atsāk pirts pakalpojumu sniegšanu Sociālā dienesta klientiem

Dienests informē, ka PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”  no 22.05.2020. atsāk pakalpojumu sniegšanu Sociālā dienesta klientiem, kuriem ir izsniegti taloni 2020., 2021.gadam. Ierodoties pirtī, persona uzrāda Dienesta izsniegtos pirts talonu 2020.gada maija mēnesim.

Dienesta klientiem, kuriem taloni bija izsniegti laika periodam līdz 28.02.2020. un kuri sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī turpmāk nav saņēmuši norīkojumus, Dienestā nav jāvēršas.

Ja klientam tika izsniegts norīkojums ar pēdējo 2020.gada februāra mēnesi, tad a pirts pakalpojumu saņemšana tiks pagarināta bez personas iesnieguma līdz 31.07.2020.

Ierodoties pirtī, jauns norīkojums nav jāuzrāda. Pirts apmeklējumu reižu skaits nemainās un joprojām personai ir tiesības apmeklēt pirti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto – divas reizes mēnesī.