Šobrīd Daugavpilī

Atgādinām veikt kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu Pilsētas ziņas

216
Atgādinām veikt kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 1.decembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1.jūnijā, 1.augustā, 1.oktobrī un 1.decembrī vai kā katra pašvaldība lēmusi saistībā ar Saeimā pieņemto likumprojektu "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 4.punktā paredzēto tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 24.03.2020. lēmumu Nr.161 “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020.gadā”, 2020.gadā tika noteikti šādi nekustama īpašuma nodokļa samaksas termiņi:

  • par 1.ceturksni – ne vēlāk kā 2020.gada 1.jūnijā (iepriekš bija 31.martā);
  • par 2.ceturksni – ne vēlāk kā 2020.gada 1.augustā (iepriekš bija 15.maijā);
  • par 3.ceturksni – ne vēlāk kā 2020.gada 1.oktobrī (iepriekš bija 15.augustā);
  • par 4.ceturksni – ne vēlāk kā 2020.gada 1.decembrī (iepriekš bija 15.novembrī).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā.