Atgādinājums par dronu lietošanas kārtību Pilsētas ziņas

275
Atgādinājums par dronu lietošanas kārtību

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība atgādina par noteikumiem, kas jāievēro, veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģiem (droniem) Daugavpils teritorijā. Īpaši uzmanīgiem jābūt Cietokšņa un Baznīcu kalna tuvumā, jo šie populārie tūrisma objekti atrodas teritorijās, kur noteikti īpaši ierobežojumi bezpilota tehnikas lietošanai.

Bezpilota gaisa kuģa (drona) pilotēšana ir noderīgs un aizraujošs process, tomēr jāņem vērā, ka, uzsākot lidojumus atvērtā gaisa telpā, jāapzinās, ka, līdzīgi kā uz autoceļiem, arī gaisā ir zināmi noteikumi, kurus jāievēro, lai neapdraudētu apkartējos un izvairītos no incidentiem ar citiem gaisa telpas lietotājiem. Visas prasības ir detalizēti atrunātas Civilās aviācijas aģentūras vietnē https://droni.caa.gov.lv/.

Svarīgākais, kas jāiegaumē dronu lietotājiem:

  • veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģi, tam jābūt marķētam ar reģistrācijas rezultātā iegūto bezpilota gaisa kuģa sistēmas (UAS) ekspluatanta numuru;
  • tālvadības pilotam jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu (vecuma ierobežojums nav attiecināms uz gadījumiem, ja bezpilota gaisa kuģis ir pašbūvēts vai rotaļlieta un tā maksimālā pacelšanās masa ir mazāka par 250g, ja darbības uzraugacits vismaz 16 gadu vecumu sasniedzis tālvadības pilots ar atbilstošu kompetences līmeni, vai arī ja lidojumi tiek veikti gaisa kuģu kluba vai apvienības ietvaros (pie nosacījuma, ka ir saņemta atbilstoša Civilās aviācijas aģentūras atļauja);
  • jebkuram tālvadības pilotam ir jāiepazīstas un jāievēro bezpilota gaisa kuģa ražotāja sniegtie norādījumi;
  • ja bezpilota gaisa kuģa masa ir 250g un vairāk, papildus jāapgūst attālinātā apmācība un jānokārto atbilstošas pārbaudes. Nepieciešamā tālvadības pilota kvalifikācija atkarīga no apakškategorijas (A1, A2, A3), kurā tiek veikti lidojumi.

Neskatoties uz vispārīgajās prasībās noteiktajiem nosacījumiem, atsevišķās vietās bezpilota gaisa kuģu lidojumiem var tikt noteikti aizliegumi, ierobežojumi vai atvieglojumi, kas saistīti ar drošuma, drošības, privātuma vai vides aspektiem. Dažos gadījumos var nākties lidojumus iepriekš saskaņot vai ievērot papildu nosacījumus (piemēram, lidojumus veikt tikai ar noteiktas klases bezpilota gaisa kuģi), bet citos – lidojumi var tikt pilnībā aizliegti. Vienotā ES regulējuma izpratnē tās dēvē par bezpilota gaisa kuģu sistēmu (UAS) ģeogrāfiskajām zonām. Daugavpilī šādās zonās daļēji atrodas Baznīcu kalns un Cietokšņa komplekss: tie ir izvietoti netālu no cietumiem, Valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku objektiem.

Īpaši reglamentējami arī lidojumi cilvēku pulcēšanās vietās (piemēram, Pilsētas svētku vai citu vērienīgu brīvdabas pasākumu laikā).

Par noteikumu neievērošanu, saskaņā ar likuma “Par aviāciju” 124.1 pantu, paredzēta administratīvā atbildība un naudas sodi fiziskām personām līdz divsimt naudas soda vienībām (pašlaik - 1 000 euro), bet juridiskām personām —līdz piecsimt naudas soda vienībām (pašlaik – 2 500 euro).

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!