Šobrīd Daugavpilī

Ar domes līdzfinansējumu turpina mainīt logus un durvis māju kāpņutelpās Pilsētas ziņas

226

Daugavpilī darbojas pašvaldības līdzfinansējuma programma daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai. Pateicoties dalībai tajā, daudzu māju iedzīvotāji ir nomainījuši ārdurvis un kāpņutelpu logus, ievērojami ietaupot savus līdzekļus: programmas dalībnieki iegūst līdzfinansējumu 30% apmērā no faktiskajām izmaksām.

Šogad ar pilsētas Domes palīdzību kāpņutelpu logi nomainīti vairāk nekā 20 mājās. Vēl gandrīz 30 dzīvojamās ēkās uzstādītas jaunas ieejas durvis.

Lai kļūtu par programmas dalībnieku, ikvienam no īpašniekiem jāaizpilda iesniegums ar lūgumu nomainīt logus vai durvis kāpņutelpās. Pēc tam “DDzKSU” speciālisti veic vai nu sapulci, vai īpašnieku aptauju. Ārkārtējas situācijas laikā notiek tikai aptaujas. SIA „DDzKSU” speciālisti gatavo skici, ko saskaņo ar Būvvaldi. Pēc tam SIA „DDzKSU” veic iepirkumu.

Lai iegūtu Domes līdzfinansējumu, nepieciešams saņemt 2/3 dzīvokļu īpašnieku atbalstu.

Atgādinām, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu arī citu dzīvojamā fonda sakārtošanai nepieciešamo darbu veikšanai.

Sīkāku informāciju varat saņemt SIA „DDzKSU” Dzīvojamo māju apsaimniekošanas daļā pa tālruni 654-07261, vai pie jūsu mājas apsaimniekotāja.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.