Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes projekta “SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/21/A/011) ietvaros Pilsētas ziņas

187
Aktualitātes projekta “SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/21/A/011) ietvaros

Turpinās darbi pie projekta “SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas: parakstīti visi iepirkuma līgumi ar iekārtu piegādātājiem un uzsākti ar saules paneļu sistēmu izbūvi saistītie darbi uzņēmuma objektos.

Projekta mērķis – sekmēt pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu, izmantojot pašu patēriņam saules elektrostacijās saražotu enerģiju un elektroenerģiju taupošas iekārtas.

Projekta mērķu sasniegšanā svarīga loma ir saules paneļu sistēmu izbūvei 2 ūdens sagatavošanas stacijās. SIA “BALTIC ELEKTROMONTAŽA” speciālisti, pabeidzot sagatavošanas darbus, uzsāka montēt karkasu saules paneļu uzstādīšanai sūkņu stacijā “Vingri-2”. Ūdens atdzelžošanas stacijā  “Ziemeļi” uzsākta būvlaukuma sagatavošana būvdarbu veikšanai.

Papildus tam, projekta ietvaros paredzēta arī enerģiju patērējošo iekārtu nomaiņa divos uzņēmuma objektos – kanalizācijas attīrīšanas iekārtās un ūdensgūtnē “Vingri 1”. Šo uzdevumu izpildei paveikto iepirkumu procedūru rezultātā tika noslēgti līgumi ar iekārtu piegādātājiem:

  • 4 ūdens sūkņus ūdensgūtnei “Vingri 1” piegādās un uzstādīs SIA “BALT SPEKTRS L”;
  • 4 gaisa pūtējus kanalizācijas attīrīšanas iekārtām piegādās ABS Pumps & Services OU;
  • 2 atgriezenisko dūņu sūkņus šī gada novembrī jau piegādāja SIA “Akorda”;

Lai samazinātu ar iekārtu uzstādīšanu saistītas izmaksas, ņemot vērā SIA “Daugavpils ūdens” kanalizācijas attīrīšanas iekārtu speciālistu pieredzi,  piegādāto 2 atgriezenisko dūņu sūkņu uzstādīšana tika veikta pašu spēkiem.

Tuvākajā laikā 4 ūdens sūkņu montāžas darbus ūdensgutnē “Vingri 1” uzsāks SIA “BALT SPEKTRS L” pārstāvji, savukārt 4 gaisa pūtēju uzstādīšanas un regulēšanas darbus veiks iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētais izpildītājs.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 765 574,21 EUR bez PVN, t.sk. attiecināmas izmaksas 765 574,21 EUR (no tām ERAF līdzfinansējums 85% - 650 738,05 EUR un Daugavpils pašvaldības ieguldījums SIA “Daugavpils ūdens” pamatkapitālā 15% - 114 836,16 EUR).

Projekta īstenošanas ilgums – līdz 2023.gada 22.jūlijam.

      Papildinformācijai – SIA “Daugavpils ūdens” projekta darba grupas vadītājs Ē.Limanovskis, kontakti@daugavpils.udens.l