Akceptēts aizsargdambja būvprojekts Pilsētas ziņas

1002
Akceptēts aizsargdambja būvprojekts

2019.gada 23.augustā Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvalde akceptēja SIA “Geo Consultants” precizēto būvprojektu aizsargdambja būvniecībai Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā. Būvprojekta risinājumi nodrošinās šis teritorijas pasargāšanu no applūšanas un krasta erozijas riska, izbūvējot pretplūdu aizsargbūvi 2.6 km garumā un veicot dabiskas teritorijas (zaļā infrastruktūra) atjaunošanu plūdu risku novēršanai.

Aizsargdambja būvniecība tiks īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā” (projekta numurs Nr.5.1.1.0/17/I/005) ietvaros.

Projekta mērķis ir izbūvēt aizsargdambi pilsētas labā krasta teritoriju pasargāšanai no Daugavas upes ūdeņiem, samazinot augstu plūdu risku un nodrošinot kvalitatīvu, drošu dzīves vidi un konkurētspējīgu saimniecisko darbību.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt aizsargdambi Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, posmā no Meļņičkas upes rajona līdz Akmeņu un Nometņu ielu rajonam un veikt krasta erozijas samazināšanas pasākumus.

Plānotais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši pēc vienošanās parakstīšanas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 2 672 400,00 EUR, t.sk. PVN, no tiem: ERAF finansējums EUR 2 227 000,00 jeb 85%, Valsts budžeta dotācija 117 900,00 jeb 4,5% un Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!