Šobrīd Daugavpilī

Aicina pieteikties dalībai kultūras mantojuma saglabāšanas programmā Pilsētas ziņas

285

Jau trešo gadu Daugavpilī tiek rīkots konkurss, kas ļauj iegūt pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai. Iesniegt pieteikumu var līdz 2.septembrim. Sākot ar šo gadu, namīpašnieku loks, kas var pretendēt uz pašvaldības atbalstu savas ēkas sakārtošanai, kļuvis plašāks.

Ja līdz šim obligāts nosacījums dalībai konkursā bija valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statusa esamība objektam, tagad līdzfinansējumu varēs iegūt arī, lai sakārtotu līdz 1940.gadam celto ēku vai būvi, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, t.i. Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā vai Daugavpils cietoksnī.

Līdzfinansējumu var saņemt ēkas vai tās daļas kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanai, būvprojekta izstrādei vai būvdarbiem. Atkarībā no veicamo darbu veida, pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir no 30% līdz 75% (dažādās kategorijās limitētas arī maksimālās atbalsta summas). Ar katru gadu interese par programmu pieaug, jau ir atbalstīti vairāk nekā 10 dažādi projekti.

Pirms dokumentu iesniegšanas interesentus aicina ļoti rūpīgi izpētīt nolikumu, kā arī iesniegt pieteikumus savlaicīgi. Gadījumā, ja ēkai ir vairāki īpašnieki, jāvienojas par to, kurš pārstāvēs iesniedzēju intereses. Vērtēšana notiek konkursa kārtībā, līdz ar ko ir svarīgi, lai pieteikums būtu sagatavots kvalitatīvi un tam būtu pievienota visa nepieciešamā doikumentācija. Konsultācijas, gatavojot pieteikumu, var saņemt gan Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, gan Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē.

Konkursa pieteikumi ir jāsagatavo un jāiesniedz Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā (Raiņa ielā 28) līdz 2021. gada 2. septembrim. Tālrunis uzziņām: 654 57161.

Ar konkursa nolikumu, līdzfinansējuma apjomiem, novērtējuma anketu un citām detaļām var iepazīties pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un marketinga nodaļa.