Šobrīd Daugavpilī

30. maijā centralizētajā ūdensvadā iespējama ūdens saduļķošanās Pilsētas ziņas

98
30. maijā centralizētajā ūdensvadā iespējama ūdens saduļķošanās

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 30.maijā ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas iekārtu remonta-profilaktisku darbu veikšanas laikā (orientējoši no plkst.8:00 līdz plkst.17:00)  pilsētas teritorijā iespējama  ūdens plūsmu kustības virziena maiņa, un sakarā ar to atsevišķās apkaimēs ūdensvada posmos ir iespējama nekaitīgu dzeramā ūdens organoleptisko rādītāju (duļķainības un krāsainības) palielināšanās.

Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc darbu pabeigšanas pilsētas ūdensvada tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20 22 99 13, lai veiktu korektīvus pasākumus.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par iespējamām neērtībām.

 

SIA “Daugavpils ūdens”