Šobrīd Daugavpilī

Par projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē" gaitu Pilsētas ziņas

347
Par projekta

Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē būvdarbi Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētā projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” (turpmāk – projekts) ietvaros tuvojas noslēgumam. Projekta ietvaros Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādei nosiltināta ēkas fasāde, nomainīti logi un durvis, nosiltināts cokols, pagraba pārsegums, pirmā stāva grīdas, atjaunota ventilācijas sistēma, uzstādot rekuperācijas iekārtu, rekonstruēta siltumapgādes sistēma, uzstādīti vakuuma saules kolektori karstā ūdens sagatavošanai un veikti iekštelpu remontdarbi. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”, Daugavpils pilsētas dome nosūtīja pieprasījumus institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus, ar lūgumu veikt pārbaudi atbilstoši savai kompetencei un sniegt atzinumus par ēkas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. Pēc pozitīvu atzinumu saņemšanas un veikto būvdarbu pārbaudes, tiks gatavota izpilddokumentācija iesniegšanai Būvniecības valsts kontroles birojā, objekta nodošanai ekspluatācijā.

Būvdarbus objektā veic būvuzņēmēji SIA “Šafrans” un SIA “Teraleks”, būvuzraudzību SIA “Rem Pro” un autoruzraudzību SIA “BM-projekts”.

Pateicoties tam, ka saskaņā ar darbu organizācijas projektu, otrā etapa būvdarbu laikā bija pieļaujams ekspluatēt pārbūvēto bērnudārza pirmo korpusu, pirmsskolas izglītības iestāde visu projekta realizācijas laiku turpina funkcionēt.

Projekta mērķis ir Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī energoefektivitātes uzlabošana, veicot ēkas pārbūvi par zema enerģijas patēriņa ēku.

Projekta īstenošanas rezultātā:

Enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniegs 23,08 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa būs vismaz 114 639,42 kg CO2 gadā.  

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 287 910.09.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums EUR 852 941,51.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļa