Šobrīd Daugavpilī

Vienpadsmit Daugavpils pilsētas vidusskolās ir pieteikušies 435 nākamie desmitklasnieki Izglītības ziņas

155
Vienpadsmit Daugavpils pilsētas vidusskolās ir pieteikušies 435 nākamie desmitklasnieki

Visu jūnija mēnesi Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās skolās notika 9.klašu beidzēju dokumentu pieņemšana un iestājpārbaudījumu organizēšana uzņemšanai 10.klasēs klātienes programmās. Ir zināms, ka šogad pamatizglītību ir ieguvis 771 Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu izglītojamais, bet uz š.g. 30.jūniju 11 Daugavpils pilsētas vidusskolās iestājušies 435 nākamie desmitklasnieki, kas sastāda 56,4 % no visiem 9.klašu absolventiem. Visvairāk desmitklasnieku (60 un vairāk) ir 3 Daugavpils skolās – Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā un Daugavpils 3.vidusskolā.

Vēršam uzmanību uz to, ka Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs 10.klases atvēršanai šogad ir jābūt ne mazāk kā 22 skolēniem. Minimālie uzņemšanas kritēriji – vidējais vērtējums veselās ballēs matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā ne zemāks kā 5 balles. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” prasībām izglītības iestāde rīkoja arī papildus iestājpārbaudījumu/iestājpārbaudījumus.

Vidējās pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai. Jaunais standarts paredz jaunus satura izglītības plānošanas un mācību darba organizēšanas principus.

Jauniešu pieteikšanās 10.klasēs turpināsies vēl līdz 31.augustam. Ja ir nepieciešams iepazīties ar Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu izveidotajiem piedāvājumiem vidusskolas posmā, to var atrast skolu mājaslapās, kur ir atrodama gan informācija par piedāvātajiem kursu komplektiem un padziļinātajiem mācību priekšmetiem, gan skolu izveidotās Kārtības par skolēnu uzņemšanu 10.klasēs (šo informāciju var atrast arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā: https://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/Uznemsana_10klase/210408_Uznemsana_10kl_2021-22.pdf.

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne