Šobrīd Daugavpilī

Tiek uzlabota materiāli tehniskā bāze attālināto apmācību laikā Izglītības ziņas

153
Tiek uzlabota materiāli tehniskā bāze attālināto apmācību laikā

Lai nodrošinātu kvalitatīvu attālināto mācību procesu izglītības iestādēs, laika posmā no 2020.gada 27.marta līdz 2020.gada 4.decembrim Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemti 236 klēpjdatori, 92 planšetes un 144 viedtālruņi, kas izsniegti skolēniem izmantošanai mācību procesa laikā.

Sadarbībā ar pašvaldību 2020.-2021.gadā tiek realizēts projekts par pedagogu darba vietas aprīkošanu Daugavpils skolu, PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas skolas “Saules skola”” un Daugavpils BJC “Jaunība” skolotājiem, iegādājoties 932 datorus no aizņēmuma līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma, kuri ir domāti kā darba instruments. 2020.gada decembrī jau iegādāti 245 klēpjdatori, kas izsniegti izglītības iestādēm, savukārt atlikušie 687 klēpjdatori tiks piegādāti līdz š.g. martam. No Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes līdzekļiem 2020.gada nogalē Daugavpils skolām iegādāts IT aprīkojums 100 000 eiro apmērā, kā arī 2020.gadā pašvaldība arī nodrošinājusi  60 portatīvo datoru iegādi mācību procesa nodrošināšanai  Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm.

Kopš 2020.gada 1.septembra valstī sākās kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, attiecīgi radot nepieciešamību pēc jaunajam mācību standartam nepieciešamā aprīkojuma un mācību līdzekļiem un materiāliem. 2020.gada rudenī iepirkuma rezultātā tika noslēgti līgumi par mācību priekšmetam „Dizains un tehnoloģijas” nepieciešamā aprīkojuma iegādi pilsētas skolām apmēram 166 376 eiro apmērā (līguma izpildes laiks ir līdz š.g. martam).