Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils skolās notiek būvdarbi projekta īstenošanas ietvaros Izglītības ziņas

383
Daugavpils skolās notiek būvdarbi projekta īstenošanas ietvaros

Saskaņā ar 2018.gada 2.augustā parakstīto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi, turpinās projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/026 „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana, atbilstoši mūsdienīgām prasībām” īstenošana.

 Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot piecu Daugavpils izglītības iestāžu modernizāciju, veicot sekojošas darbības:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide, pilnībā vai daļēji (atsevišķā telpu grupā) atjaunojot inženiertīklus (ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums), veicot telpu remontu un iegādājoties ergonomiskas mācību mēbeles. Būvdarbiem tiks nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
  • Sporta infrastruktūras atjaunošana (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola).

2018.gada beigās tika uzsāktu būvdarbi mācību infrastruktūras atjaunošanai Daugavpils 13.vidusskolā un Daugavpils 16.vidusskolā. Būvdarbi paredz mācību telpu atjaunošanu un inženiertīklu atjaunošanu, kā arī aktu zāļu pārveidošanu daudzfunkcionālās mācību telpās. Pašvaldības ēka Parādes iela 7 būvdarbi dotā brīdī ir apturēti.

Pēc būvdarbu pabeigšanas projekta ietvaros tika ieplānots uzstādīt atjaunotās telpās jaunās IKT iekārtas un ergonomiskās mēbeles. Daugavpils 3.vidusskola un Daugavpils Krievu vidusskola-licejs 2019.gada sākumā jau saņēma pilnā apjomā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mācību vajadzībām, notiek arī ergonomisko mēbeļu pēdējās daļas piegāde.

Projekta mērķis ir  Daugavpils pilsētas piecu izglītības iestāžu izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta kopējie izdevumi: 6 268 269.95 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 3 592 169.43 EUR, no tiem ERAF finansējums: 77.82% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2 795  506.00 EUR.