Šobrīd Daugavpilī

Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs Izglītības ziņas

535
Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs

Pārsvarā gan skolās, gan pirmsskolās mācību process notiek klātienē, tomēr aizvadītajā nedēļā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no izglītības iestādēm saskaņošanai saņēma ļoti daudz rīkojumu par attālinātā mācību procesa noteikšanu individuāli, daļai klases/grupas, kā arī visai klasei/grupai. Kopumā var secināt, ka, salīdzot ar iepriekšējo nedēļu, Izglītības pārvalde saņēma gandrīz uz pusi vairāk rīkojumu no pirmsskolām un skolām, kur bija noteikta karantīna visai grupai/klasei. 

Laika posmā no 24.-28.janvārim saņemtie rīkojumi norāda, ka karantīna visai klasei/grupai vispārizglītojošajās iestādēs bija noteikta 88 klasēm (1.-6.klašu posmā trīspadsmit skolu 48 klasēm, 7.-9.klašu posmā desmit skolu 33 klasēm, 10.-12.klašu posmā piecu skolu 7 klasēm) un desmit pirmsskolu 17 grupām, bet vienā profesionālās ievirzes skolā karantīna bija noteikta 10 klasēm 10.-12.klašu posmā (pagājušajā nedēļā karantīna bija noteikta 56 klasēm: 1.-6.klašu posmā desmit skolu 46 klasēm, 7.-9.klašu posmā sešu skolu 10 klasēm, kā arī astoņu pirmsskolas 12 grupām, bet vienas profesionālās ievirzes skolā – 3 klasēm: 1.-6.klašu posmā 1 klasei, 10.-12.klašu posmā 2 klasēm), savukārt karantīna daļai klases/grupas bija noteikta 35 klasēm (1.-6.klašu posmā trīs skolu 17 klasēm; 7.-9.klašu posmā četru skolu 16 klasēm; 10.-12.klašu posmā divu skolu 2 klasēm) un septiņu pirmsskolu 12 grupām (pagājušajā nedēļā – 23 klasēm: 1.-6.klašu posmā trīs skolu 10 klasēm, 7.-9.klašu posmā septiņu skolu 8 klasēm, 10.-12.klašu posmā trīs skolu 5 klasēm, kā arī divu pirmsskolu 2 grupām).

Apkopojot kopējo statistisko informāciju no iepriekšējām nedēļām līdz šai pirmdienai, redzams, ka uz 31.01.2022.:

  • karantīna visai iestādei noteikta vienai skolai (uz 24.01.2022. karantīna bija noteikta 2 izglītības iestādēm: vienai pirmsskolai un vienai skolai);
  • karantīna visai klasei noteikta vispārizglītojošo skolu 102 klasēm: 1.-6.klašu posmā trīspadsmit skolu 64 klasēm; 7.-9.klašu posmā vienpadsmit skolu 32 klasēm; 10.-12.klašu posmā piecu skolu 6 klasēm. Pavisam pilsētas vispārizglītojošajās skolās no 1.-12.klasei ir 350 klašu komplekti, līdz ar to redzams, ka uz 31.01.2022. karantīna noteikta 29,14% klašu no kopējā klašu komplektu skaita, kas ir gandrīz uz pusi vairāk, nekā pagājušajā nedēļā (uz 24.01.2022. karantīna bija noteikta vispārizglītojošo skolu 58 klasēm: 1.-6.klašu posmā deviņu skolu 50 klasēm; 7.-9.klašu posmā sešu skolu 8 klasēm, kas ir 16,57% no kopējā klašu komplektu skaita; uz 17.01.2022. – 59 klasēm: 1.-6.klašu posmā divpadsmit skolu 41 klasei, 7.-9.klašu posmā septiņu skolu 17 klasēm, 10.-12.klašu posmā vienas skolas 1 klasei, kas ir 16,86%; uz 10.01.2022. – trīs skolu 4 klasēm 1.-6.klašu posmā, kas ir 1,14%). Savukārt profesionālās ievirzes skolā karantīna noteikta 9 klasēm 10.-12.klašu posmā (uz 24.01.2022. – 2 klasēm 10.-12.klašu posmā);
  • karantīna visai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta septiņu pirmsskolu 11 grupām (uz 24.01.2022. – deviņu pirmsskolu 15 grupām);
  • karantīna daļai klases noteikta 32 klasēs: 1.-6.klašu posmā trīs skolu 13 klasēm; 7.-9.klašu posmā četru skolu 17 klasēm; 10.-12.klašu posmā divu skolu 2 klasēm (uz 24.01.2022. – 21 klasē: 1.-6.klašu posmā trīs skolu 14 klasēm; 7.-9.klašu posmā trīs skolu 4 klasēm; 10.-12.klašu posmā divu skolu 3 klasēm);
  • karantīna daļai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta septiņu pirmsskolu 12 grupām (uz 24.01.2022. – trīs pirmsskolu 3 grupām).

 

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!